Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Externí mzdová účetní

Chyby, které zaměstnanec vidí jako první, jsou chyby na výplatní pásce. Neočekávaná částka na výplatní pásce se sebou nese vždy nepříjemné vysvětlování, jak se to mohlo stát. Rozhořčení nad výpisem z účtu se nedá eliminovat a málo kdy na něj zaměstnanci zapomenou. Mzdy jsou velmi citlivá oblast všech společností, které mají byť jen jednoho zaměstnance.
Mzdova_ucetni-_externi

Mzdy vás musí bavit, abyste byli schopni udržet pozornost na všechny detaily, zákonné legislativní změny a výjimky z výjimek. Tím vším se bavím již od roku 2014. Mzdy beru jako poslání pro spokojené majitele a zaměstnance. Mzda je odměna za skvělou práci a také jako silný motiv do další práce.

Přestaňte balancovat na hraně zákona – mějte jistotu správnosti

Mzdy je třeba nejen správně zprocesovat, ale i je mít v souvislosti s legislativou dobře nastaveny. Těm, kteří chtějí mít dobře nastavené mzdy, nabízíme služby externí mzdové účetní v tomto rozsahu:

1. Mzdový audit

Spolupráce většinou začíná na vzájemném poznání. Pro naši práci je nezbytné poznat aktuální stav. Většinou začínáme tzv. malým mzdovým auditem/ analýzou. Potřebujeme poznat všechny části, které podléhají kontrolám vnějších orgánů správa sociálního zabezpečení, finančního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny, úřadu práce a inspektorátu práce. Také potřebujeme poznat systém odměňování nastavený managementem firmy. Společně projdeme tyto oblasti:

 • plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění,
 • odvod a provádění sociálního zabezpečení,
 • odvod a provádění zdravotního pojištění,
 • odvod úrazového pojištění,
 • daň z příjmu fyzických osob – zálohy na dani, zvláštní sazba daně,
 • evidenční listy důchodového pojištění,
 • ohlašovací povinnost vůči vnějším orgánům,
 • odvodová povinnost vůči úřadu práce při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením,
 • plnění povinnosti při zaměstnávání cizinců.

Našim cílem je nastavit všechny mzdové aktivity tak, aby nevznikaly chyby ani nesrovnalosti, ze kterých by vznikly případné sankce či penále. Prostě, abyste mohli klidně spát před i po kontrole jakéhokoliv úřadu.

Navíc časté změny legislativy často způsobují chyby ze strany managementu a personalistů. Poslední změna 1.1.2021 měla zásadní vliv na výpočty mezd. Před všemi takovými změnami vás musíme ochránit. Auditem identifikujeme všechna důležití a riziková místa a zkontrolujeme aktuální stav.

2. Mzdové účetnictví

Hledáte mzdovou účetní? Nabízíme spolupráci pro společnosti s 10 – 100 zaměstnanci v oblasti zpracování mezd a personalistiky. Mzdové účetnictví obsahuje:

 • zpracování mzdy
  • zpracování výplatních lístků,
  • zpracování příkazů k úhradě,
  • odeslání přehledů na zdravotní pojišťovnu
  • odeslání přehledů. na sociální pojišťovnu,
 • mzdové vícepráce:
  • zpracování pracovních neschopností, vystavování příloh k žádosti o dávku, hlášení o ukončení pracovní neschopnosti, potvrzení pro zaměstnance,
  • zpracování pracovní smlouvy, zpracování výpovědi dle požadavků zaměstnavatele,
  • zpracování exekuci a insolvencí dle platné legislativy
  • registrace zaměstnanců na ZP a SP instituce
  • komunikace s úřady ČSSZ, ZP a FÚ (registrace zaměstnavatele i zaměstnance, registrace ke srážkové a zálohové dani, registrace Kooperativa při vzniku zaměstnavatele, pravidelné kontroly na ZP a SP)
  • poradenství v oblasti mezd a personalistiky

Navíc umíme zajistit vzdělávání zaměstnanců v oblasti finanční gramotnosti (exekuce, insolvence), školení v oblasti mezd a personalistiky.

Styl naší práce

Mzdová účetní je klíčová osoba pro majitele i manažery. Vztah musí být založen na naprosté důvěře. To je naše samozřejmost. Všechny informace považujeme za důvěrné. Tím, že pracujeme vzdáleně, ani nemáme příležitost zaměstnancům cokoli sdělovat. Důvěru stvrzujeme smlouvou o mlčenlivosti.

Naše práce je efektivní díky využívání softwaru na který máme licence. Pracujeme s:

 • Money S3
 • Pohoda
 • Pamica

Také pracujeme v SW našich klientů mezi které patří – K2, Qi, a další se naučíme.

Naše práce ja navázána na váš výplatní termín. K němu si ve smlouvě o vedení personální a mzdové agendy domluvíme předání a zpracování podkladů.

GARANTUJEME CELÝ PROCES ZPRACOVÁNÍ MEZD

Pracujeme externě, nicméně po dohodě s klientem můžeme udělat „úřední den“ pro zaměstnance (poradenství, vyplňování potvrzení pro banky, úřady práce, atd.)

Spolupráci můžeme začít ihned po podpisu smlouvy.

Cena externí mzdové účetní

Cena služby se odvíjí od počtu zaměstnanců a od rozsahu požadovaných služeb. V případě zájmu o naše služby Vám bude zaslán krátký dotazníkový formulář, na základě kterého vypracujeme cenovou nabídku.

Cena pro male firmy (5-50 zaměstnanců) začíná:

 • od 250 Kč na HPP (hlavní pracovní poměr) a DPČ (dohoda o pracovní činnosti) za zaměstnance s odvody,
 • 180 Kč DPP (dohoda o provedení práce)
 • 600 Kč/ hod účetních víceprací

Cena pro firmy od 50 zaměstnanců je stanovena měsíčním paušálním poplatkem a začíná na 15.000 tis/měsíc, dle rozsahu poskytovaných služeb.

Mohlo by Vás zajímat