Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Bezpečnost

Zásady efektivní komunikace

Komunikace je základní nástroj všech manažerů i zaměstnanců. Rozhoduje o tom, zda nám ostatní budou nejen rozumět, ale zda budou chtít s námi také spolupracovat. Komunikace je cesta k dlouhodobým vztahům a úspěšnosti nás samotných i firmy. 

V sekci komunikace a média se věnujeme komunikaci komplexně a ze všech úhlů pohledu od zaměstnance až po TOP management, ale také směrem dovnitř firmy i vně. Najdete zde návody, školení a užitečné tipy, jak prakticky zlepšit komunikaci. 

Obory

Zajímá Vás Bezpečnost? Ponořte se hlouběji do svého tématu výběrem podoboru.

AKTIVNÍ KOMUNIKACE

Ve firemní praxi se často setkáváme s reaktivní komunikací. Až vznikne nějaká situace, pak manažer hledá, jak nejlépe zareagovat a co komunikovat. To je z našeho pohledu pozdě. Hlavně řada situací je již nezměnitelná.

Nevhodné informace se zakořenily v hlavách zaměstnanců a firemním prostředí. Vedení firmy, nebo jen projektu, vyžaduje aktivní komunikaci. Předem připravujete potřebné informace, předcházíte nevhodným situacím a hlavně komunikačně řídíte situaci. Nejste jen ve vleku nevhodných událostí.

JAK ZLEPŠIT KOMUNIKACI

Specialisté Vlastní cesty pomáhají manažerům, zaměstnancům zlepšit jejich komunikační dovednosti. Nejúčinnější je dlouhodobý praktický trénink, protože velmi často je třeba rozpoznat přirozené komunikační návyky a ty využít, rozšířit pro návyky nové. Vlastní cesta zajišťuje: 

 • webinář – on-line školení pro získání základních informací o komunikaci obecně nebo se zaměřením na specifickou část komunikace (komunikace změny, krizová komunikace, komunikace mistrů, …). Webinář není vhodný pro nácvik komunikace. 
 • trénink komunikace – většinou se jedná o 1-2 denní praktický trénink, kde účastníci řeší vlastní komunikační potřeby a trénují různé komunikační situace. Odchází nejen s vlastním prožitkem, ale znají své přirozené komunikační silné i slabé stránky. Trénink často probíhá s využitím kamery a jiných technologií. Trénujeme i na zvládání jednání skrze videokonference. 
 • znalostní linie KOMUNIKACE PRO MANAŽERY – Vlastní cesta má specifický elearningový portál, kde vytváří znalostní linie pro rozvoj komunikačních dovedností v návaznosti na trénink (nebo před tréninkem). Linie se umí přizpůsobit i trénované skupině nebo jednotlivci. Navíc, po celou dobu studia, účastníky kontroluje autor linie a rozhoduje o postoupení do dalších kroků linie. Více.
 • komunikační workshopy – workshop je ideální, jestliže potřebujete najít nejlepší komunikační řešení nebo připravit interní/externí komunikační plán na Vaši konkrétní situaci. Pak dáme dohromady ty nejlepší specialisty, kteří s Vámi vše připraví. Výsledkem je konkrétní materiál, řešení, které ihned druhý den můžete používat. 
 • individuální poradenství (koučink) – ne vše je možné řešit v týmu. Někdy je změna komunikačních návyků velmi citlivá nebo je třeba pracovat s citlivými informacemi. Pak poskytujeme pro majitele, manažery, jednatele a další individuální výcvik podle toho, co je právě nejvhodnější poradenství, mentoring, koučink, …

PREZENTACE 

Prezentace je náročnější forma komunikace, kdy prezentující často stojí před větší skupinou posluchačů a má je zaujmout, až nadchnout pro hlavní sdělení, které si pro ně připravil. Hlavní sdělení by si měli posluchači odnést a na velmi dlouhou dobu i zapamatovat. Prezentující, nejen že musí správně zvládnout přípravu verbální komunikace, ale také musí zvládnout i neverbální komunikaci. Zjednodušeně by měl ovládat své chování a projevy těla natolik, aby podpořil smysl celé prezentace a to s ohledem na potřeby a styl posluchačů. Tato část komunikace bez školení / tréninku nejde bezchybně zvládnout. 

INTERAKTIVNÍ PREZENTACE 

To je ještě náročnější stupeň prezentace. Prezentující musí správně odhadnout postoje, názory, styl posluchačů a správně zvolit takové prvky, které cíleně vtáhnou posluchače do děje, aby zvýšil jejich zainteresovanost a prožitek. 

VYJEDNÁVÁNÍ 

Vyjednávání je snaha dvou a více stran s odlišnými pohledy, cílem je se dohodnout na nějakém společném postoji, závěru nebo věci. Výsledkem by měla být vzájemná dohoda užitečná pro všechny zúčastněné strany. Jedná se o aktivní výměnu informací pro rozhodnutí. Většinou jde o dlouhý proces, kde řešíte potřeby, motivy, přínosy jednajících stran. Velmi vhodné je mít připravenou vyjednávací strategii a kvalitní vyjednávací tým. Nezbytným základem jsou kvalitní informace. 

VEDENÍ POSTOJŮ 

Komunikace není jen o sdělení informace posluchači. Komunikace ovlivňuje chování, jednání, rozhodování. Manažeři komunikují proto, aby zaměstnanci správně vykonávali svou práci, byli úspěšní a hlavně je manažer nemusel stále kontrolovat. Manažer komunikací ovlivňuje a vytváří správné postoje, aby se zaměstnanci mohli sami správně rozhodovat v situacích, kdy není manažer na blízku. Komunikační techniky je třeba správně používat ku prospěchu firmy, týmu a zaměstnanců. Zde je zásadní také to, že komunikací vždy manipulujeme a měli bychom mít na paměti, že za vše co uděláme a řekneme, také neseme odpovědnost. 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE 

Má zásadní vliv na zvládnutí krizového stavu. Krizový stav většinou zasahuje celé týmy, firmu, občany vesnice, města nebo i celého státu. Znamená to, že všichni, kteří jsou krizí zasaženi, se musí určitým způsobem chovat a jednat tak, aby se krize dala zvládnout. Pokud nejsou informace správně komunikovány, každý se rozhodne podle sebe. Snadno tak vzniká chaos a zmatek. Smyslem krizové komunikace je správně vtáhnout ostatní do zastavení, vyřešení krize. Krizová komunikace je velmi náročná, protože dochází k ohrožení jistot nebo i života a lidé chtějí přežít. Většinou se jedná o komunikaci pod silným stresem. Základní zásady krizové komunikace najdete ZDE

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

Jedná se o soft skill dovednosti, které pomáhají lidem se mezi sebou efektivně domluvit, komunikovat. Jde o to správně využívat verbální a neverbální prvky komunikace. Patří sem také správná práce s obsahem komunikace, tedy informacemi, které komunikuji. Obsah musí být doprovázen správnou formou. Formu tvoří buď grafika nebo v mluveném projevu neverbální komunikace. 

MANAŽERSKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Jakmile se ze zaměstnance stane vedoucí, je jeho povinností umět správně komunikovat. Komunikace je první a základní nástroj manažera. Všechny řeči o tom, že to já neumím, nevím jak na to, to mi nikdy nepůjde … jsou jen výmluvy a neprofesionalita na vedoucí pozici. Komunikace se z velké části dá odpozorovat a naučit. Vzhledem k tomu, že do vedoucí pozice se jednou dostaneme poprvé, tak také nevíme, co to znamená komunikovat jako vedoucí. Znamená to i změnu myšlení. Již nekomunikujete jen sami za sebe, ale Vaše slova jsou zákon a rozhodují o Vaší image, kreditu a autoritě. Jinými slovy, již nemůžete říkat, co Vás napadne. HR oddělení by mělo každého začínajícího vedoucího ihned poslat na školení komunikace. Chyby v komunikaci, které uděláte nikdy nelze vzít zpět. Komunikace se musí trénovat! Myslet si, že to dokážu říct, je omyl. Komunikace opravdu vyžaduje umět se postavit před tým a mluvit. Poznat, zda Vám myšlenky a informace samy tzv. naskakují, jak se chová Vaše tělo apod.

ŠKOLENÍ KOMUNIKACE 

Online webinář komunikace nebo školení komunikace Vám pomůže jen doplnit některé znalosti, ale nedokáže odhalit Vaše přirozené komunikační dovednosti (silné a slabé stránky). Tady je trénink komunikace nenahraditelný a dozor zkušeného lektora také. Nikdy nechoďte na školení komunikace organizované jen na 1 den. V komunikaci měníte své roky zavedené návyky a vytváříte nové. Efektivní a účinné školení komunikace začíná dvoudenním tréninkem a pak musí následovat buď individuální tréninky nebo následné tréninky s měsíčními odstupy. Důležité je také trénovat situace z Vašeho firemního prostředí. 

ZNALOSTNÍ LINIE | KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Znalostní linie je specializované online školení, e-learning Vlastní cesty. Krok za krokem jste veden k základnímu cíli – naučit se efektivně komunikovat na pozici vedoucího, manažera firmy. Navíc Vám autor linie Komunikace pro manažery pomáhá správně chápat jednotlivé znalosti. Kdykoliv máte možnost s ním konzultovat vlastní specifické případy. Představení znalostní linie najdete zde – Komunikace pro manažery

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Neverbální komunikace je komunikace všemi našimi výrazovými prostředky, ale beze slov a zvuků. Především sem patří oční kontakt, mimika, gesta, postavení těla a další. Co vše je zařazeno do neverbální komunikace najdete ZDE.  Neverbální komunikací lidé sdělují informace a také postoje k poslouchanému nebo komunikovanému tématu. Může být vědomá i nevědomá. To podle toho, jak zná daná osoba projevy neverbální komunikace a umí je ovládat. 

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace je komunikace s využíváním slov (jazykem), hlasu. Je zaměřená na to, co říkáme a jakým tónem hlasu to říkáme. Vypovídá něco málo o našich znalostech a postoji k tématu, ale také o způsobu komunikace, kterému jsme navyklí.

ZÁSADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

Komunikace bude efektivní pokud řečník dodržuje hlavní zásady, mezi které například patří:

 • Příprava komunikace – obsah a forma
 • Pochopení potřeby posluchačů 
 • Respektovat styl posluchače
 • Správná dynamika komunikace 
 • ….

Komunikace změny 

Všichni chtějí změnu k lepšímu, ale nikdo nechce pro změnu něco udělat. Komunovat změnu je velmi těžké a dalo by se říci, že je to samostatná velmi náročná část komunikacce. jak na komunikaci změny se dočtete Komunikace změny.  

PUBLIC RELATIONS 

Public Relations (vztahy/vazby s veřejností) jsou techniky, metody a nástroje, pomocí kterých firma nebo společnost vytváří, udržuje důvěryhodnost, vztahy a žádoucí povědomí se svým okolím (veřejností, partnery, dodavateli, zákazníky, politiky, a dalšími). Studuje jednotlivé postoje cílových skupin a snaží se je ovlivňovat. Základem Public Relations je poskytování informací veřejnosti a vybraným cílovým skupinám. Zároveň získávání zpětné vazby o dopadu a působení poskytnuté informace. Důležitým aspektem Public Relations je tedy obousměrnost komunikace (např.: na rozdíl od reklamy).

Strategie firemní komunikace

Strategie komunikace má jasně sdělovat kdo jsem, proč podnikám, co přináším na trh a lidem do jejich života. Úzce navazuje na vizi, strategii, cíle, misi a politiku. Pomáhá také s náborem nových zaměstnanců. Způsob jak komunikuji a co “přitahuje” určité typy zaměstnanců. Ukazuje jim, zda jejich kompetenční potenciál bude potřebný v naší firmě a zda se zde budou cítit dobře. Strategii firemní komunikace můžeme rozdělit na:

Ať komunikuji dovnitř nebo ven, vždy dodržuji určitý postup komunikace. Jinak nebude strategie komunikace efektivní. Komunikační postup je:

 1. moje poslání – proč tu jsem a čeho chci dosáhnout
 2. situace, kterými procházím nebo které mě čekají
 3. definování cílových skupin
 4. povědomí, které potřebují cílové skupiny mít, aby byly úspěšné nebo chtěli se mnou spolupracovat či mě jen podpořit
 5. definování myšlenek, témat, informací s ohledem na cílovou skupinu a očekávané situace
 6. interní komunikační plán – způsob, jak, kdy, kým budu informace komunikovat
 7. školení pro manažery a klíčové osoby (komunikátory) jak správně komunikovat, co sledovat, jak vyhodnocovat komunikaci
 8. zapracování komunikace do každodenní života manažerů a zaměstnanců – jak využít porady, workshopy….
 9. pravidelná komunikace a udržování informovanosti
 10. získávání zpětné vazby – ověření pochopení informací, náměty na zlepšení komunikace

Více se dovíte Interní komunikace může oddálit naplnění strategie, …

Interní komunikace

Interní komunikace je zaměřená, jak a co komunikovat uvnitř firmy. Je nesmírně důležitá, protože rozhoduje o tom, zda se budou zaměstnanci angažovat, využívat vlastních silných stránek, samo-vzdělávat se, dodržovat procesy a nastavená pravidla, ale také chápat a respektovat postoje a rozhodnutí managementu.

Interní komunikace je povinnost managementu. Bez ni nejsou schopni správně vést své zaměstnance. Prostě leadership bude jen prázdné slovo. Interní komunikace je o nastavení pravidel a procesu od TOP managementu až po posledního vedoucího, kdy, kdo a jak se:

 • musí komunikovat určitá témata
 • je vhodné komunikovat určitá témata

Samozřejmostí je opravdu včas důležité informace komunikovat. Nejhorší je když se komunikují témata až pod tlakem zaměstnanců. Skvělá interní komunikace předchází sdělováním informací vzniku událostí. Zaměstnanci jsou na událost připraveni “dříve než událost nastane”.

Často se připravuji i scénáře komunikace. Ty se využívají pro krizovou komunikaci nebo v oblasti managementu rizik.

Na základě zkušeností bych si dovolil tvrdit, že komunikace by měla zaujímat od 20% kapacity vedoucího a směrem nahoru k TOP managementu postupně růst až na 60%.” – Jiří Střelec, specialista na komunikaci a management.

Více se dovíte Proces interní komunikace, …

Plán interní komunikace

Plán je konkrétní dokument, který po celý rok nebo po dobu významnou např. období řešení krize definuje:

 • CO budu komunikovat – témata zaměřená na konkrétní cílové skupiny
 • KDE – jaké komunikační kanály budou použity (nástěnka, email, porada, firemní setkání, ….)
 • JAK – forma jakou informaci sdělím. Forma rozhoduje, zda posluchače zaujmu a nadchnu nebo také ne.
 • KDO – kdo konkrétně bude danou informaci komunikovat
 • KOLIKRÁT – ja často a jakou formou se bude informace opakovat nebo naopak nebude

Máte zájem o šablonu plánu komunikace, napište nám.

 

.

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Bezpečnosti.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Bezpečnosti.

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Připravujete systém managementu bezpečnosti informací pro certifikaci dle ISO 27001? Nejen, že musíte připravit analýzu rizik bezpečnosti informací, opatření pro jejich ošetření, ale také musíte vypracovat povinný dokument z přílohy A normy ISO 27001 Prohlášení o použitelnosti nebo v překladu normy Cíle opatření a jednotlivá opatření. Stáhněte si 6-ti stránkový vzor a nepřepisujte normu.
|
Dříve se rizika hledala ve výrobě, v procesech v lidech. Dnes jsou informace hlavní základ, díky kterému firmy mohou fungovat. Většina firem má všechny data a informace v datových skladech, cloudech, informačních systémech. Pokud dojde k omezení přístupu k datům, zastaví se klidně celá firma. Bezpečnost informací má dnes zásadní vliv na přežití firem. Zde vzniká nová potřeba analýzy rizik, která je specificky zaměřená na ochranu dat a informací. Jaká analýza rizik je pro podnikatele vhodná?
|
Audity, jako důležitá součást kontroly a rozvoje organizací, jsou nám všem důvěrně známé. Existuje jich celá řada, od auditů systémů řízení, bezpečnosti informací, BOZP, až po audity provozního charakteru, jako jsou 5S a lean audity. Automatizovat workflow lze u všech prováděných auditů a to ať jsou prováděny interně anebo externě. Benefity, které z automatizace plynou nabývají na významnosti s tím, jak často jsou dané audity opakované. Automatizace workflow auditů může proběhnout na straně auditovaného, ale také na straně auditora. Jedním z cílů je poté maximální ulehčení všech činností, které s auditem souvisí a to prostřednictví šablon, upozornění, generování požadavků a automatického vyplňování údajů, které by lidé jinak museli přepisovat.
|
Interní audity jsou nutnou podmínkou zpětného prověřování systémů řízení dle mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a dalších. Audity mohou výrazně přispět ke zvyšování efektivity, je-li proces auditů správně nastaven a jsou-li auditoři znalí auditních technik.
|
Normy ISO jako systémy managementu jakosti patří k nejznámějším standardům kvality v Evropě. „Systém ISO je systémem řízení firem k vytváření kvalitních produktů. Nejde o zvláštní dokumentační balík, který firma vytahuje ze skříně při auditu. Je to systém, s nímž zaměstnanci, a hlavně management mají pracovat. Proto systém řízení nastavujeme tak, aby nevznikaly žádné zbytečné aktivity a zbytečné dokumenty,“ vysvětluje význam zavádění systému ISO Ing. Jiří Střelec, zakladatel poradenského portálu Vlastní cesta pro časopis PODNIKATEL.
|
5S zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště. 1S - Seiry - nechat na pracovišti jen nutné věci, 2S - Seiton – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků, 3S - Seiso - vracet nástroje na své místo, 4S - Seiketsu – znát předchozí 3S. 5S - Shitsuke – udržet pořádek na pracovišti.
|