Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Veřejná komunikace

Veřejná komunikace se soustředí na šíření informací široké veřejnosti, na zvyšování správného povědomí a interakci s různými mediálními kanály. Cílem je efektivní předávání zpráv. Veřejná komunikace hraje zásadní roli při utváření veřejného vnímání, budování vztahů s komunitou a řízení vztahů s veřejností.

Obory

Zajímá Vás rozvoj? Ponořte se hlouběji do svého tématu výběrem podoboru.

AKTIVNÍ KOMUNIKACE

Ve firemní praxi se často setkáváme s reaktivní komunikací. Až vznikne nějaká situace, pak manažer hledá, jak nejlépe zareagovat a co komunikovat. To je z našeho pohledu pozdě. Hlavně řada situací je již nezměnitelná.

Nevhodné informace se zakořenily v hlavách zaměstnanců a firemním prostředí. Vedení firmy, nebo jen projektu, vyžaduje aktivní komunikaci. Předem připravujete potřebné informace, předcházíte nevhodným situacím a hlavně komunikačně řídíte situaci. Nejste jen ve vleku nevhodných událostí.

JAK ZLEPŠIT KOMUNIKACI

Specialisté Vlastní cesty pomáhají manažerům, zaměstnancům zlepšit jejich komunikační dovednosti. Nejúčinnější je dlouhodobý praktický trénink, protože velmi často je třeba rozpoznat přirozené komunikační návyky a ty využít, rozšířit pro návyky nové. Vlastní cesta zajišťuje: 

 • webinář – on-line školení pro získání základních informací o komunikaci obecně nebo se zaměřením na specifickou část komunikace (komunikace změny, krizová komunikace, komunikace mistrů, …). Webinář není vhodný pro nácvik komunikace. 
 • trénink komunikace – většinou se jedná o 1-2 denní praktický trénink, kde účastníci řeší vlastní komunikační potřeby a trénují různé komunikační situace. Odchází nejen s vlastním prožitkem, ale znají své přirozené komunikační silné i slabé stránky. Trénink často probíhá s využitím kamery a jiných technologií. Trénujeme i na zvládání jednání skrze videokonference. 
 • znalostní linie KOMUNIKACE PRO MANAŽERY – Vlastní cesta má specifický elearningový portál, kde vytváří znalostní linie pro rozvoj komunikačních dovedností v návaznosti na trénink (nebo před tréninkem). Linie se umí přizpůsobit i trénované skupině nebo jednotlivci. Navíc, po celou dobu studia, účastníky kontroluje autor linie a rozhoduje o postoupení do dalších kroků linie. Více.
 • komunikační workshopy – workshop je ideální, jestliže potřebujete najít nejlepší komunikační řešení nebo připravit interní/externí komunikační plán na Vaši konkrétní situaci. Pak dáme dohromady ty nejlepší specialisty, kteří s Vámi vše připraví. Výsledkem je konkrétní materiál, řešení, které ihned druhý den můžete používat. 
 • individuální poradenství (koučink) – ne vše je možné řešit v týmu. Někdy je změna komunikačních návyků velmi citlivá nebo je třeba pracovat s citlivými informacemi. Pak poskytujeme pro majitele, manažery, jednatele a další individuální výcvik podle toho, co je právě nejvhodnější poradenství, mentoring, koučink, …

PREZENTACE 

Prezentace je náročnější forma komunikace, kdy prezentující často stojí před větší skupinou posluchačů a má je zaujmout, až nadchnout pro hlavní sdělení, které si pro ně připravil. Hlavní sdělení by si měli posluchači odnést a na velmi dlouhou dobu i zapamatovat. Prezentující, nejen že musí správně zvládnout přípravu verbální komunikace, ale také musí zvládnout i neverbální komunikaci. Zjednodušeně by měl ovládat své chování a projevy těla natolik, aby podpořil smysl celé prezentace a to s ohledem na potřeby a styl posluchačů. Tato část komunikace bez školení / tréninku nejde bezchybně zvládnout. 

INTERAKTIVNÍ PREZENTACE 

To je ještě náročnější stupeň prezentace. Prezentující musí správně odhadnout postoje, názory, styl posluchačů a správně zvolit takové prvky, které cíleně vtáhnou posluchače do děje, aby zvýšil jejich zainteresovanost a prožitek. 

VYJEDNÁVÁNÍ 

Vyjednávání je snaha dvou a více stran s odlišnými pohledy, cílem je se dohodnout na nějakém společném postoji, závěru nebo věci. Výsledkem by měla být vzájemná dohoda užitečná pro všechny zúčastněné strany. Jedná se o aktivní výměnu informací pro rozhodnutí. Většinou jde o dlouhý proces, kde řešíte potřeby, motivy, přínosy jednajících stran. Velmi vhodné je mít připravenou vyjednávací strategii a kvalitní vyjednávací tým. Nezbytným základem jsou kvalitní informace. 

VEDENÍ POSTOJŮ 

Komunikace není jen o sdělení informace posluchači. Komunikace ovlivňuje chování, jednání, rozhodování. Manažeři komunikují proto, aby zaměstnanci správně vykonávali svou práci, byli úspěšní a hlavně je manažer nemusel stále kontrolovat. Manažer komunikací ovlivňuje a vytváří správné postoje, aby se zaměstnanci mohli sami správně rozhodovat v situacích, kdy není manažer na blízku. Komunikační techniky je třeba správně používat ku prospěchu firmy, týmu a zaměstnanců. Zde je zásadní také to, že komunikací vždy manipulujeme a měli bychom mít na paměti, že za vše co uděláme a řekneme, také neseme odpovědnost. 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE 

Má zásadní vliv na zvládnutí krizového stavu. Krizový stav většinou zasahuje celé týmy, firmu, občany vesnice, města nebo i celého státu. Znamená to, že všichni, kteří jsou krizí zasaženi, se musí určitým způsobem chovat a jednat tak, aby se krize dala zvládnout. Pokud nejsou informace správně komunikovány, každý se rozhodne podle sebe. Snadno tak vzniká chaos a zmatek. Smyslem krizové komunikace je správně vtáhnout ostatní do zastavení, vyřešení krize. Krizová komunikace je velmi náročná, protože dochází k ohrožení jistot nebo i života a lidé chtějí přežít. Většinou se jedná o komunikaci pod silným stresem. Základní zásady krizové komunikace najdete ZDE

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

Jedná se o soft skill dovednosti, které pomáhají lidem se mezi sebou efektivně domluvit, komunikovat. Jde o to správně využívat verbální a neverbální prvky komunikace. Patří sem také správná práce s obsahem komunikace, tedy informacemi, které komunikuji. Obsah musí být doprovázen správnou formou. Formu tvoří buď grafika nebo v mluveném projevu neverbální komunikace. 

MANAŽERSKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Jakmile se ze zaměstnance stane vedoucí, je jeho povinností umět správně komunikovat. Komunikace je první a základní nástroj manažera. Všechny řeči o tom, že to já neumím, nevím jak na to, to mi nikdy nepůjde … jsou jen výmluvy a neprofesionalita na vedoucí pozici. Komunikace se z velké části dá odpozorovat a naučit. Vzhledem k tomu, že do vedoucí pozice se jednou dostaneme poprvé, tak také nevíme, co to znamená komunikovat jako vedoucí. Znamená to i změnu myšlení. Již nekomunikujete jen sami za sebe, ale Vaše slova jsou zákon a rozhodují o Vaší image, kreditu a autoritě. Jinými slovy, již nemůžete říkat, co Vás napadne. HR oddělení by mělo každého začínajícího vedoucího ihned poslat na školení komunikace. Chyby v komunikaci, které uděláte nikdy nelze vzít zpět. Komunikace se musí trénovat! Myslet si, že to dokážu říct, je omyl. Komunikace opravdu vyžaduje umět se postavit před tým a mluvit. Poznat, zda Vám myšlenky a informace samy tzv. naskakují, jak se chová Vaše tělo apod.

ŠKOLENÍ KOMUNIKACE 

Online webinář komunikace nebo školení komunikace Vám pomůže jen doplnit některé znalosti, ale nedokáže odhalit Vaše přirozené komunikační dovednosti (silné a slabé stránky). Tady je trénink komunikace nenahraditelný a dozor zkušeného lektora také. Nikdy nechoďte na školení komunikace organizované jen na 1 den. V komunikaci měníte své roky zavedené návyky a vytváříte nové. Efektivní a účinné školení komunikace začíná dvoudenním tréninkem a pak musí následovat buď individuální tréninky nebo následné tréninky s měsíčními odstupy. Důležité je také trénovat situace z Vašeho firemního prostředí. 

ZNALOSTNÍ LINIE | KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Znalostní linie je specializované online školení, e-learning Vlastní cesty. Krok za krokem jste veden k základnímu cíli – naučit se efektivně komunikovat na pozici vedoucího, manažera firmy. Navíc Vám autor linie Komunikace pro manažery pomáhá správně chápat jednotlivé znalosti. Kdykoliv máte možnost s ním konzultovat vlastní specifické případy. Představení znalostní linie najdete zde – Komunikace pro manažery

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Neverbální komunikace je komunikace všemi našimi výrazovými prostředky, ale beze slov a zvuků. Především sem patří oční kontakt, mimika, gesta, postavení těla a další. Co vše je zařazeno do neverbální komunikace najdete ZDE.  Neverbální komunikací lidé sdělují informace a také postoje k poslouchanému nebo komunikovanému tématu. Může být vědomá i nevědomá. To podle toho, jak zná daná osoba projevy neverbální komunikace a umí je ovládat. 

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace je komunikace s využíváním slov (jazykem), hlasu. Je zaměřená na to, co říkáme a jakým tónem hlasu to říkáme. Vypovídá něco málo o našich znalostech a postoji k tématu, ale také o způsobu komunikace, kterému jsme navyklí.

ZÁSADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

Komunikace bude efektivní pokud řečník dodržuje hlavní zásady, mezi které například patří:

 • Příprava komunikace – obsah a forma
 • Pochopení potřeby posluchačů 
 • Respektovat styl posluchače
 • Správná dynamika komunikace 
 • ….

Komunikace změny 

Všichni chtějí změnu k lepšímu, ale nikdo nechce pro změnu něco udělat. Komunovat změnu je velmi těžké a dalo by se říci, že je to samostatná velmi náročná část komunikacce. jak na komunikaci změny se dočtete Komunikace změny.  

PUBLIC RELATIONS 

Public Relations (vztahy/vazby s veřejností) jsou techniky, metody a nástroje, pomocí kterých firma nebo společnost vytváří, udržuje důvěryhodnost, vztahy a žádoucí povědomí se svým okolím (veřejností, partnery, dodavateli, zákazníky, politiky, a dalšími). Studuje jednotlivé postoje cílových skupin a snaží se je ovlivňovat. Základem Public Relations je poskytování informací veřejnosti a vybraným cílovým skupinám. Zároveň získávání zpětné vazby o dopadu a působení poskytnuté informace. Důležitým aspektem Public Relations je tedy obousměrnost komunikace (např.: na rozdíl od reklamy).

Strategie firemní komunikace

Strategie komunikace má jasně sdělovat kdo jsem, proč podnikám, co přináším na trh a lidem do jejich života. Úzce navazuje na vizi, strategii, cíle, misi a politiku. Pomáhá také s náborem nových zaměstnanců. Způsob jak komunikuji a co “přitahuje” určité typy zaměstnanců. Ukazuje jim, zda jejich kompetenční potenciál bude potřebný v naší firmě a zda se zde budou cítit dobře. Strategii firemní komunikace můžeme rozdělit na:

Ať komunikuji dovnitř nebo ven, vždy dodržuji určitý postup komunikace. Jinak nebude strategie komunikace efektivní. Komunikační postup je:

 1. moje poslání – proč tu jsem a čeho chci dosáhnout
 2. situace, kterými procházím nebo které mě čekají
 3. definování cílových skupin
 4. povědomí, které potřebují cílové skupiny mít, aby byly úspěšné nebo chtěli se mnou spolupracovat či mě jen podpořit
 5. definování myšlenek, témat, informací s ohledem na cílovou skupinu a očekávané situace
 6. interní komunikační plán – způsob, jak, kdy, kým budu informace komunikovat
 7. školení pro manažery a klíčové osoby (komunikátory) jak správně komunikovat, co sledovat, jak vyhodnocovat komunikaci
 8. zapracování komunikace do každodenní života manažerů a zaměstnanců – jak využít porady, workshopy….
 9. pravidelná komunikace a udržování informovanosti
 10. získávání zpětné vazby – ověření pochopení informací, náměty na zlepšení komunikace

Více se dovíte Interní komunikace může oddálit naplnění strategie, …

Interní komunikace

Interní komunikace je zaměřená, jak a co komunikovat uvnitř firmy. Je nesmírně důležitá, protože rozhoduje o tom, zda se budou zaměstnanci angažovat, využívat vlastních silných stránek, samo-vzdělávat se, dodržovat procesy a nastavená pravidla, ale také chápat a respektovat postoje a rozhodnutí managementu.

Interní komunikace je povinnost managementu. Bez ni nejsou schopni správně vést své zaměstnance. Prostě leadership bude jen prázdné slovo. Interní komunikace je o nastavení pravidel a procesu od TOP managementu až po posledního vedoucího, kdy, kdo a jak se:

 • musí komunikovat určitá témata
 • je vhodné komunikovat určitá témata

Samozřejmostí je opravdu včas důležité informace komunikovat. Nejhorší je když se komunikují témata až pod tlakem zaměstnanců. Skvělá interní komunikace předchází sdělováním informací vzniku událostí. Zaměstnanci jsou na událost připraveni “dříve než událost nastane”.

Často se připravuji i scénáře komunikace. Ty se využívají pro krizovou komunikaci nebo v oblasti managementu rizik.

Na základě zkušeností bych si dovolil tvrdit, že komunikace by měla zaujímat od 20% kapacity vedoucího a směrem nahoru k TOP managementu postupně růst až na 60%.” – Jiří Střelec, specialista na komunikaci a management.

Více se dovíte Proces interní komunikace, …

Plán interní komunikace

Plán je konkrétní dokument, který po celý rok nebo po dobu významnou např. období řešení krize definuje:

 • CO budu komunikovat – témata zaměřená na konkrétní cílové skupiny
 • KDE – jaké komunikační kanály budou použity (nástěnka, email, porada, firemní setkání, ….)
 • JAK – forma jakou informaci sdělím. Forma rozhoduje, zda posluchače zaujmu a nadchnu nebo také ne.
 • KDO – kdo konkrétně bude danou informaci komunikovat
 • KOLIKRÁT – ja často a jakou formou se bude informace opakovat nebo naopak nebude

Máte zájem o šablonu plánu komunikace, napište nám.

 

.

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Veřejné komunikaci.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Doba se mění. Zatímco dříve měli lidé zájem o produkty, dnes roste zájem o služby. Lidé nepotřebují vlastnit, ale chtějí řešení reagující na jejich potřeby. Typickým příkladem tohoto přerodu myšlení je streamovací služba Netflix. Reaguje na to, že se lidé chtějí dívat na filmy nebo seriály. Nemají ale zájem o to, kupovat si desítky DVD. Chtějí předplatné, které jim poskytne zábavu na každý večer. Tento přístup zákazníků se ale nepromítá jen do sledování filmů. Zasahuje i do průmyslové výroby. A právě s průmyslovou výrobou se pojí termín servitizace.
|
Pod pojmem firemní komunikace se rozumí proces sdílení informací mezi zaměstnanci firmy i mimo ni. Podle odborníků je efektivní firemní komunikace nezbytná pro úspěch a růst každé společnosti. Jak tedy proces interní komunikace ve vaší firmě vylepšit a jaké jsou zásady efektivní komunikace?
|
Výzkum trhu může vaši firmu raketově vystřelit nahoru a posunout do pozice, která by vás nikdy nenapadla. Jděte na rozvoj strategie vaší firmy chytře a zajistěte, že vaše produkty budou opravdu rezonovat s potřebami zákazníků. Značky a produkty vytvořené na základě znalosti potřeb zákazníků jsou jako dvou směrný kompas – jedna strana vede zákazníky ke správným produktům, druhá strana vede produktové designéry, marketéry a reklamní specialisty po cestě k lepším verzím jejich produktů.
|
Doba je uspěchaná. Všechno chceme hned a mít splněno. Zákazníci přestávají mít toleranci na vyčkávání. Nemohou se rozhodnout hned. Chybí jim informace nebo jsou naštvaní na nedosažitelnost svého dodavatele. Je na nás využit technologií, které zákazníkům dají ideálně v jednoduchých krocích to, co chtějí. Posílíte pozitivní emoci zákazníka. A emoce, jak je známo je hlavní důvod ke koupi.
|

No results found.

Získání nového zákazníka je velmi drahé. Až 7x dražší než udržení zákazníka stávajícího. Drobné i větší chyby, slepé cesty k produktům, chybějící nebo nefunkční komunikační kanály a nezodpovězené otázky a požadavky vedou ke ztrátě zákazníka. Zklamaný zákazník si špatnou zkušenost nenechá pro sebe a pověst vaší firmy trpí. 87% klientů je přesvědčeno, že firmy by měly na kvalitě zákaznické péče zapracovat. Prozradíme Vám, kde a jak začít.
|
Trend zavádění procesů s nástupem leadershipu ustupuje do pozadí. Procesy a efektivní systém jsou samozřejmostí. Systém se navíc stává nefunkční, když se pracovník rozhodne jinak! Vlastním postojem klidně změní proces. To je důvod, proč dnešní management potřebuje rozvíjet dovednosti pro vedení postojů pracovníků. Postojů, u kterých se pracovníci sami rozhodnou správně.
|