Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
small_Financni_a_mzdovy_audit__-_1_-kopie-

Marcela Basovníková

Specialistka v oblasti Finanční analýzy, lektorka

Finanční analýzy jsou skvělým nástrojem rozhodování. Management v nich zástává oporu pro svá rozhodnutí a strategie na další období. Finanční analýzy se vyplatí. 
spokojených zákazníků
0 +
proškolených
0 +
let praxe
0

Roků praxe

20 roků

Jazyky

Čeština

Motto

Baví mě mzdy a analýzy. Zpracuji vám finanční analýzu, provedu vám mzdový audit.

Stručné představení poradce

 • 16 let praxe v oblasti vzdělávání (finanční management, podniková ekonomika, hodnocení výkonnosti podnikatelských subjektů, finanční analýza, základy podnikání)
 • 10 roky praxe v tvorbě odborných posudků
 • praxe v odborných oblastech – potravinářství, realitní činnost, pojišťovnictví, věda a výzkum, automobilový průmysl, mzdy a personalistika, mzdový audit 
 • lektor tréninků:
  • finanční analýza
  • ekonomika dílen
  • hodnocení výkonnsti interních procesů
  • finanční gramotnost

Reference

Naučit vedoucí analyzovat a nastavit optimálně kapacity pracovních pozic. Navrhnout efektivní strukturu útvarů financí a majetku. Posílit individuální rozvoj manažerských kompetencí mentoringem. 

|

Obory

Kurzy

Články

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů přijatých či vynaložených na provozní, finanční či mimořádnou činnost. Na základě uvedeného se jedná o zisk účetní. Z hlediska výkonnosti hospodářských subjektů je však nutné brát v potaz zisk ekonomický, který na rozdíl od zisku účetního, je rozdílem výnosů a ekonomických nákladů. Ekonomické náklady pak vyjadřují nejen náklady účetní, ale také náklady ušlé příležitosti, jejichž hodnota se rovná peněžní částce, která byla ztracena tím, že zdroje nebyly vynaloženy na lepší alternativu. Právě tato kritéria splňuje ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) hodnotící ekonomickou výkonnost hospodářských subjektů.
|

Dovednosti a praxe

Finance | Finanční analýzy

Finančním analýzám se věnuji 10 let nejen v praxi, ale také zároveň v oblasti vzdělávání. Zpracování finančních analýz slouží k odhalení problémových oblastí ve finančním řízení, jako podklad pro žádost o poskytnutí úvěru, jako podklad pro řízení pracovního kapitálu společnosti a jako podklad pro optimalizaci nákladů. To vše pak vede ke zvyšování tržní hodnoty podniku a lepším ekonomickým výsledkům společnosti.


Audit |Auditor | Kontrolór

Mzdám se věnuji 7 let, k tomu realizuji mzdový audit pro firmy od 5 – 100 zaměstnanců. Tento audit je důležitý především pro klidný spánek majitelů firem a předchází budoucím zvýšeným platbám v podobě odvodů, pokut či penále na jednotlivé státní instituce. Mzdový audit souvisí s několika oblastmi jak ve mzdové, tak i personální, v rámci auditu zjišťuji plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění, odvody sociálního zabezpečení, odvody zdravotního pojištění, odvod úrazového pojištění, daň z příjmu fyzických osob, ohlašovací povinnost vůči vnějším orgánům, ostatní činnosti související se mzdovou a personální problematikou.


HR | ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

K řizení lidských zdrojů formou nastavování optimálních pracovních procesů se věnuji 3 roky. Této činnosti předchází dlouholetá praxe v oblasti zpracování mezd a personalistiky, kdy výsledkem by mělo být pomoci zaměstnancům s různým přístupem k práci (např. zaměstnanec “puntičkář”) nastavit efektivní či optimální způsob pracovních postupů.

Certifikáty