Alibismus je hledání člověka různých důkazů, výmluv a způsobu, díky kterým by se vyhnul řešení nepříjemných situací nebo náročnému rozhodnutí. Jednoduše hledá cestu, jak se vyhnout neplnění vlastní odpovědnosti.

Alibismus ve firmě

Manažeři se mohou setkat s celým souborem chování, komunikace a hledání výmluv, aby pracovník nemusel realizovat aktivity, které se mu prostě nechtějí dělat. Snaží se tak vyhnout plnění svých povinností, které má např. v popisu práce, ve smlouvě nebo v procesech. 

Na úrovni managementu se alibismus projevuje s neochotou rozhodnout nepopulární rozhodnutí. Je prostě jednodušší najít zástupné důkazy a dávat jim vyšší váhu než mají a ostatní tak obelhat, že vlastně dané rozhodnutí není třeba nebo není vhodná doba.

Alibista

Alibista je člověk, který vyhledává a předkládá výmluvy tak, aby nemusel dělat aktivity, které se mu nechtějí dělat.

 

Více si přečtěte – Jak řešit alibismus