Assessment centrum je soubor cílených aktivit, jejímž cílem je hodnocení lidí v rozsahu kompetencí potřebných k výkonu určité pracovní pozice. Převážně se používá pro výběr na manažerské pozice nebo specializované pozice. 

Do assessment center také patří: 

  • Výběr vhodného kandidáta (AC – Assessment Centrum)
  • Diagnostika schopností nebo dovedností (Diagnostické centrum)
  • Rozvoj účastníků (DC – Development Centrum)

Výhodou AC je, že kvality kandidáta nevychází pouze ze subjektivního pohledu založeného na sebeprezentaci konkrétního uchazeče. Ale naopak se jedná o zjišťování konkrétních schopností a dovedností účastníka v celé řadě metod a modelových situací, za účasti většího počtu proškolených posuzovatelů/hodnotitelů.