Blog – je webový zápisní do, kterého jeho autor Blogger zapisuje své myšlenky, postřehy a náměty. Slovo blog vnziklo spojením slov web<->log.