Kritický kontrolní bod (CCP) – takový úsek výroby (operace, krok, postup), ve kterém je největší riziko poškození zdravotní nezávadnosti výrobku. Uplatní se ovládání různých druhů nebezpečí. CCP vyžaduje systematické sledování průběhu procesů, vedení záznamů o zvládnutí nebezpečí, o nápravných opatřeních v případě nezvládnutého stavu. 

Rovněž se můžete setkat s pojmem: 

Kontrolní bod (CP)jakýkoliv technologický úsek, kde je zvýšené riziko výskytu nebezpečí, ty jsou však v dalších krocích (operacích) snižována. Popř. mohou být ovládána díky např. správné výrobní praxe.