Insolvence je stav, kdy firma nebo jiný dlužník není schopen splácet své závazky ačkolliv splácet chce. Jde vlastně o ekonomickou krizí dlužníka. Může se jednat o platební neschopnost, tj. jednu z forem úpadku. Dlužník není i přes svoji snahu schopen dostát dlouhodobě svým splatným závazkům vůči více věřitelům. Může rovněž značit insolvenční řízení jehož cílem je vyřešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka novým uspořádáním majetkových vztahů dlužníka se současným uspokojením věřitelů dlužníka.