Interaktivní prezentace je vyšší stupeň prezentace, kdy prezentující cíleně vtahuje posluchače do děje, aby zvýšil jejich zainteresovanost a prožitek. Prezentují nejen, že musí zvolit vhodné techniky, ale také správně si přečíst náladu posluchačů. Částečně lze interaktivní prezentace dosáhnout také v online prezentacích například na webináři nebo video konferenci.

Co je to prezentace