ČSN EN ISO/IEC 17000 je mezinárodní norma Posuzování shody – Slovník a základní principy