Kompetenční model – soubor kompetencí sestavených k vybrané pracovní pozici, které pracovník nebo spíše manažer potřebuje pro úspěšný výkon této pozice.

Kompetenční model může obsahovat například tyto kategorie kompetencí: 

  • manažerské kompetence
  • osobnostní kompetence
  • mezilidské vztahy
  • pracovní kompetence 
  • ….