Kritická mez – znamená v systému HACCP stanovit pro každý kritický bod znaky, jejichž sledováním je umožněno posouzení průběhu procesu. Každý znak má své kritické meze, které tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem v kritickém bodě. O každém jejich překročení musí být vedeny záznamy.