HR Human Resources (lidské zdoje) je speiální obor, tým, oddělení, které ve firmě řídí lidský potenciál. Vybírá vhodné nástroje a pomáhá manažerům lidský potenciál správně využít ve prospěch lidí samotných a firmy. Správně nastavené HR se projeví v produktivitě práce a spokojenosti zaměstnanců.

Hlavní oblasti HR, které řídí jsou: 

 • analýza lidský zdrojů – analýza pracovních míst
 • plánování – potřební zaměstnanci, potřebné kompetence, rozvoj, …
 • nastavení pracovních míst, pozic 
 • získávání a výběr zaměstnanců
 • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – školení, výcvik
 • řízení kariéry 
 • rozvoj talentů
 • odměňování a zaměstnanecké výhody (benefity, bonusy)
 • vyhodnocování – report – fluktuace, průměrná doba náboru, zapracování, spokojenost zaměstnanců, ….
 • personální administrativa, plnění zákonných podmínek 
 • mzdové účetnictví
 • personální podpora vedoucím a managementu