HR Human Resources (lidské zdoje) je speiální obor, tým, oddělení, které ve firmě řídí lidský potenciál. Vybírá vhodné nástroje a pomáhá manažerům lidský potenciál správně využít ve prospěch lidí samotných a firmy. Správně nastavené HR se projeví v produktivitě práce a spokojenosti zaměstnanců.

  Hlavní oblasti HR, které řídí jsou: 

  • analýza lidský zdrojů – analýza pracovních míst
  • plánování – potřební zaměstnanci, potřebné kompetence, rozvoj, …
  • nastavení pracovních míst, pozic 
  • získávání a výběr zaměstnanců
  • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – školení, výcvik
  • řízení kariéry 
  • rozvoj talentů
  • odměňování a zaměstnanecké výhody (benefity, bonusy)
  • vyhodnocování – report – fluktuace, průměrná doba náboru, zapracování, spokojenost zaměstnanců, ….
  • personální administrativa, plnění zákonných podmínek 
  • mzdové účetnictví
  • personální podpora vedoucím a managementu