Motivace je vnitřní rozhodnutí člověka (zaměstnance) něco dělat. On sám se rozhodl a chce vyvinout aktiivtu a realizovat své cíle, ideály a nebo uspokojovat své potřeby a zájmy. Má-li člověk silnou motivaci je to jeho zdroje energie, který ho žene v jeho aktivitách k rozvoji a dosahování cílů. 

  Zdroje lidské motivace hledejte v těchto oblastech: 

  • Potřeby – nedostatky nebo přebytky něčeho, co člověk potřebuje k životu – Maslowova pyramida
  • Zájmy – o co se zajímá, co rozvíjí 
  • Ideály – jeho vlastní představa o něčem dokonalém
  • Hodnoty – názor co je a co není správné, co uznává a respektuje. Odtude se pak odvíjí jeho chování a jednání.
  • Zvyky – tendence za určitých okolností vykonávat určitou činnost
  • Cíle – body, kterých chce člověk dosáhnout v blízké nebo delší budoucnosti
  • Pudy – vrozené pohnutky z jeho podstaty 
  • Vůle – záměrné úsilí k dosažení cíle nbeo jiných aktivit