Nápravné opatření je činnost, která má odstranit příčinu zjištěné neshody (odchylka od požadovaného stavu – problém, vada, chyba, …). Opatření by se mělo realizovat tak, aby nedošlo k opakování výskytu neshody. 

Většinou systémy kvality dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000 a další vyžují proces nápravných opatření, která v systému odstraňují neshody.