HACCP nebezpečí – jedná se všechna biologická, chemická nebo fyzikální nebezpečí, která mohou ohrozit zdravotní nezávadnost dané potraviny. Pro identifikaci se zpracovává analýza nebezpečí. Jedná se vlastně o seznam potenciálních nebezpečí pro spotřebitele a samozřejmě návrh konkrétních opatření, která je snižují.