Firma pro dosažení výkonu využívá lidí. Pro jejcih správnou organizaci definuje pracovní pozice v organizační struktuře. Pozice, které potřebuje pro naplnění vlastní mise a vize. Pracovní pozice je určena popisem pracovní pozice, někdy také funkce, protože se jedná o vykonávání konkrétních funkcí, činností, které firma potřebuje, se zcela konkrétní kvalifikací. Pracovní pozice musí být navázána na potřeby, produkty, které firma vyrábí nebo poskytuje, nebo podpůrné aktivity firmy, generující přidanou hodnotu.