Prezentace je cílené sdělení informací cílové skupině zvané posluchači. Je třeba využít všech komunikačních dovedností a správně cílit na potřeby posluchačů. Smyslem prezentace je, aby si posluchači odnesli = zapamatovali hlavní sdělení prezentace nebo klíčové informace, které si prezentující připravil.

Velmi často prezentace používá SW nástrojů pro prezentaci jako PowerPoint nebo KeyNote. Prezentují často stojí před posluchači nebo dokonce na pódiu. To vyžaduje z komunikace zvládnout nejen verbální komunikaci – sdělit, co potřebuji sdělit, ale také skvělé zvládnout neverbální komunikaci. Nemělo by se stát, že prezentující něco říká a něco jiného prozrazuje jeho mimika, gesta nebo dokonce je výrazně viditelná nejistota. Prezentace je náročnější stupeň aktivní komunikace. 

Náročnější forma prezentace je interaktivní prezentace. Více se o prezentaci dovíte v naší sekci KOMUNIKACE.

Máte zájem se naučit skvěle prezentovat využujte např.Školení efektivní komunikace pro vedoucí a manažeryneboKomunikace techniků, specisliatůa další.