Štíhlá výroba (Lean Manufacturing) je filozofie, metoda efektivní výroby, kde nedochází ke zbytečným ztrátám. Cílem je vyrábět v co nejkratším čase a s minimálními náklady, samozřejmě splnit požadavky zákazníka. Metodu vymysleli ve firmě Toyota. Jedná se  systematickou metodiku pro eliminaci plýtvání, zvyšování kvality, efektivity a produktivity ve výrobě.  

Zásady štíhlé výroby

 • Snižování zásob – nastavit skutečně potřebné zásoby ve výrobě, skladech
 • Rušení čekání – nastavení optimálních toků (materiálů, nástrojů, …) eliminací čekacích dob, prostojů
 • Optimální výroba – eliminovat nadbytečnou výrobu výrobků, těch které nemají zákazníka, nevyrábět na sklad
 • Kontrola kvality – minimální kontrola kvality, cíle je vyrábět napoprvé a správně
 • Minimalizovat opravy a přpracování
 • Efektivní pohyby a manipulace – minimalizovat zbytečné a dlouhé pohyby pro práci na produktu 
 • Optimální manipulace s materiálem – eliminovat zbytečný pohyb materiálu mezi sklady a procesy
 • Nevyužitá kreativita pracovníků – zapojit nápady pracovníků do zlepšování 

První náznaky výrobní optimalizace nalezneme v  Itálii okolo roku 1500, kdy zde došlo ke změně výroby lodí a byla vytvořena „výrobní linka“ na které se lodě přímo na moři montovaly. Historie štíhlé výroby však sahá do roku 1793, kdy se Eli Whitney úspěšně pokusil o zvýšení efektivity stroje na zpracování bavlny. Dalšími milníky éry štíhlé výroby poté byly: 

 • 1890: Frederik W. Taylor – Časové studie a eliminace plýtvání 
 • 1900: manželé Gilbrethovi – Časové studie lidské práce 
 • 1910: Henry Ford – Výrobní linka pro Ford T 

Po druhé světové válce došlo k rozvoji štíhlých principů v Japonsku, kde se rozvinul výrobní systém Toyota, tak zvaný TPS (Toyota Production System). Vznikly tak metody jako JIDOKA, SMED, KANBAN, KAIZEN, TPM, JIT a další.