Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Daně 2021 – přehled připravovaných daňových změn

V projednávání je řada daňových změn. Velký balíček daní čeká v Senátu a na podpis prezidenta republiky. Bude-li balíček podepsán, změny začnou platit od 1. ledna 2021. Daňový balíček zasáhne do více jak 30 právních předpisů.
original_Dane_balicek__-_1

Buďte připraveni na potenciální změny a přečtete si, co vše je v daňovém balíčku před schválením. . Máte-li zájem vědět více, kontaktujte nás. 

Snížení daně z příjmu a zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmu se sníží na 15 %.

Od roku 2021 by pak základem pro daně z příjmů měla být jen hrubá mzda. Nyní je základem daně z příjmů právě superhrubá mzda, která by měla být zrušena. 

Stravenkový paušál 

Ke dvěma možnostem zvýhodněného stravování (stravenky a závodní jídelny) se přidává další varianta formou peněžitého příspěvku.

Stravenkový paušál se bude řídit stejnými pravidly jako stravenky. U příspěvku si zaměstnavatel uplatní daňově uznatelný náklad až 55 % stravného, přičemž zbylých 45 % si doplatí zaměstnanec ze mzdy. Rozdílem je, že 55 % vyplatí zaměstnavatel rovnou zaměstnanci.

Je pravděpodobné, že se pro rok 2021 navýší maximální limit (nyní 103,- Kč) pro výpočet, přičemž daňově uznatelným výdajem bude 70 % z limitu. 

Výhodou stravenkového paušálu je to, že z něj nebude možné srážet exekuční pohledávky nebo výživné.

Zvýšení základní slevy na poplatníka a zrušení limitu pro daňový bonus

Základní sleva na poplatníka by se měl zvýšit pro rok 2021 tak, že bude odpovídat průměrné mzdě za rok 2019. Tato sleva bude ve výši 2.844,- Kč měsíčně. 

Zároveň bylo schváleno zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované dítě (v současné době je limit 60.300,- Kč ročně).

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ budou moci plnit všechny své povinnosti pomocí jedné platby a jednoho formuláře. Budou mít možnost se přihlásit k tzv. paušální dani, kterou zaplatí odvod na sociálním a zdravotním pojištění i platbu daně z příjmů. 

Paušální daň mohou využít ti, kteří mají roční příjem do 800.000,- Kč a nejsou plátci DPH. 

Její výše pro rok 2021 by měla být 5.740,- Kč měsíčně (2.514,- Kč zdravotní pojištění, 3.126,- Kč pojistné na sociálním zabezpečení a 100,- Kč daň z příjmů). 

Přihlásit se k ní musí OSVČ do 10. ledna 2021 na příslušném finančním úřadu.

Pozor na to, že platbou paušální daně odpadá možnost uplatnit daňové slevy a úlevy. 

Zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení

Trvale je zvýšena hranice, která určuje, kdy jsou samostatné hmotné movité věci považovány za hmotný majetek pro účely zákona o daních z příjmů, pro povinné odpisování na 80.000,- Kč z nynějších 40.000,- Kč. Hmotný majetek s touto vstupní cenou bude moct poplatník zahrnout jednorázově do nákladů.

Nově bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Zvýšení sazby spotřební daně na tabák

Sazba spotřební daně u tabákových výrobků se podle harmonogramu bude postupně zvyšovat v prvním roce o 10 % a v dalších letech pak vždy o 5 % ročně až do roku 2023. 

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem 

Poskytnuté bezúplatné nepeněžité plnění v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 zůstává daňově uznatelným nákladem do 31. prosince 2020.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů mezi domácími a zahraničními investory

Příjmy ze státních dluhopisů budou osvobozeny od srážkové daně. Doposud byly osvobozeny pouze příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných v zahraničí ČR nebo poplatníkem se sídlem v ČR. Nově budou osvobozeny všechny příjmy ze státních dluhopisů (i vydávaných ostatními státy EU a EHS) nehledě na sídlo investora. 

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu 

Distributoři lihu mohou očekávat zmírnění podmínek ve formě snížení kauce, která je nyní ve výši 5 milionů korun. Nově se kauce stanoví podle objemu distribuovaného lihu na kalendářní rok 500.000,- Kč při objemu 25 tisíc litrů lihu, 1 milion Kč při 50 tisíc litrů lihu a současných 5 milionů Kč při více než 50 tisících litrech lihu.  

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Průvodci hospitalizovaných osob budou osvobozeni od místních poplatků. Platí to pro průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost a pobyt je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Jednodušší vykazování využívání elektromobilů pro služební cesty

Výdaje na pracovní cestu uskutečněnou vozidlem na elektřinu budou moci být prokázány pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, která je pro rok 2020 stanovena na 4,8 Kč za 1 kilowatthodinu.

Sledujte BLOG Covid naší partnerské advokátní kanceláře. 

Připravil/a

Not found.

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat