Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Kurz efektivní komunikace specialistů, techniků

Dobrý nápad a skvělé technické znalosti nestačí. Pro praktickou realizaci je zapotřebí umět dobře své znalosti a nápady komunikovat, prostě prodat. Jinak se může stát, že zůstanou v šuplících (dnes v souborech někde na serveru). Právě IT specialisté, vedoucí projektů, inženýři, manažeři kvality a další technici nejvíce potřebují pomoci s komunikací. Pravě pro ně máme připravené specializované tréninky.
Komunikace-vedoucich-1

Neučíme teoretické případy

Vlastní cesta sdružuje poradce a lektory z praxe. Jsme si plně vědomi, že pracovníci potřebují pomoc s konkrétními situacemi na jejich pracovních pozicích. Jen velmi těžko jim pomůže poradce, který se zabývá jen komunikací a neví, co obnáší daná pracovní pozice. Naši poradci jsou specialisté na dané odbornosti a k tomu trénovaní na komunikaci a dosahování úspěchu. Za sebou mají hodně úspěšných projektů a pracovních pozic. To je důvod, proč jsme připravili tento trénik, který je zaměřený pro specialisty a techniky a zlepšení jejich vztahů s ostatními např.:

 • IT pracovníci – zpříjemnit všudepřítomný HW a SW, aby jej uživatelé správně používali a nevytvářeli bezpečnostní incidenty
 • manažer kvality (představitel vedení pro kvalitu) – potřebují získat pracovníky pro kvalitu a zlepšování
 • vedoucí projektu – denně musí dotahovat se svým týmem činnosti projektu a předcházet jakýmkoliv zpožděním, snadno představit managementu analýzu rizik
 • konstruktéry a inženýry – jednoduše představit zlepšení a návrhy v dnes již tak složitých technologiích, strukturách
 • mistry – zlepšit domluvu s dělníky a podpořit dodržování výrobních postupů
 • vedoucí provozu – zlepšit a sladit vztahy se všemi účastníky provozu, který by se neměl nijak brzdit
 • obchodníky – seriózně získávat zákazníky bez triků, ale naopak kvalitou a uspokojením potřeb
 • vývojové pracovníky (SW, HW,…) – snadněji získávat specifikace a zadání pro vývojové projekty
 • auditoři – pomoci pracovníků kolegům prostřednictvím auditu a nezhoršit si vztahy a nediskreditovat poslání auditu
 • nákupčí, logistik, skladník – umět se efektivně domluvit na spolupráci, termínech a vytvářet pozitovně dobré vztahy ve firmě i s dodavateli
 • .…

Základem tréninku jsou praktické příklady, které účastníci řeší. Lektoři (herci) sehrávají úlohu odborných pracovníků, se kterými je třeba komunikovat. Naši lektoři velmi dobře vědí, jak se problémy na jednotlivých pracovních pozicích řeší, protože je pomáhají firmám odstraňovat.

Obsah školení komunikace

Trénink není universální. Připravujeme jej s ohledem na aktuálně řešení potřeby firmy a potřeby jejich specialistů. Základem tréninku může být:

 • Představení se v praktické komunikaci na kameru
 • Rozdíly mezi pasivní a aktivní komunikací
 • Co potřebuje slyšet v komunikaci zákazník, manažer, dodavatel, uživatel, kolega z jiného oddělení…
 • Aspekty komunikace, komunikace se zákazníkem
 • Verbální komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Komunikace po telefonu 
 • Ztráty vzniklé špatnou komunikací
 • Nejčastější chyby komunikace
 • Sebeprezentace 
 • Komunikace na poradě, workshopu, projektu, schůzce se zákazníkem
 • Výsledky průzkumu „Proč si ajtíci nerozumí s bílými límečky“
 • Práce s argumentací a příprava na komunikaci se zákazníkem
 • Psychologie komunikace a osobnost komunikujícího
 • Rozbory cvičení prováděných na kameru
 • .…

Jednotlivá témata budou protkána příklady z praxe a hlavně praktickým nácvikem účastníků v různých situacích v komunikaci se zákazníkem a s ohledem na pracovní pozice specialistů např:

 • komunikace IT pracovníka s manažerem na téma dodržování bezpečnostních politik
 • zaujetí pro výsledky z přezkoumání systému
 • jednání v jednotlivých fázích realizace zakázky (se zákazníkem)
 • představení přínosů mapy procesů
 • vyřešení problémů s nastavením PC/NB
 • Komunikace kritické situace při zhavarování PC nebo serveru
 • apod.

Další příklady jsou vybrány z naší databáze po poskytnutí podrobnějších informací o stavu a dovednostech účastníků tréninku. Výrazně je přihlíženo ke komunikaci s lidmi na různých organizačních úrovních. 70% tréninku je věnováno praktickému nácviku komunikace s důrazem na působení na ostatní účastníky komunikace.

Výsledek tréninku / školení

Poznání sebe sama v konkrétních situacích při komunikaci s interním zákazníkem (kolegy a vedoucími pracovníky). Odhalení vlastních praktických komunikačních schopností. Příprava na vytváření dlouhodobě prospěšných vztahů prostřednictvím správné a efektivní komunikace. Zpětná vazba od ostatních účastníků a především lektora. Doporučení pro zefektivnění komunikace a vytváření kvalitních vztahů. Součástí tréninku je také příprava na konkrétní jednání nebo prezentaci. Účastníci tak odchází s vyřešeným vlastním případem.

Organizace tréninku komunikace

Max. počet účastníků8
Doba tréninku / školení12 – 16 hod
Lektor, trenérJiří Střelec
Místo konánídle požadavku zadavatele
Cena stanovena dohodou

Cena závisí na počtu účastníků, době tréninku a místě konání. To vše je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Reference

Komunikaci jsem trénovali a trénujeme například pro TPCA, FEI, TNT, Continental, Inex Spedition, Alphaduct, SONY DADC, J&T Management, ENEL, Honeywell, Kingspan, CZ Okna, Nuovo Caffe, Cukrárnu Cherry apod.

Elearning | Znalostní linie – vlastní poznání

Máte-li zájem o samostudium (elearning) pod dohledem poradce, můžeme využít naší znalostní linie Komunikace pro manažery

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat