Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Organizace a procesy

Kvalita | procesní řízení

Obor zabývající se dosahováním kvality výrobků, služeb, systémů a zvyšováním jejich úrovně. Jedná se o zajišťování kvality v socio-technických systémech. Využívána je teorie systému, procesní řízení a celá řada metod. Základ tvoří mezinárodní standardy ISO managementu kvality (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, IATF 16946, AS 9001 …), které vznikly z praktických zkušeností úspěšných manažerů. 

Procesní řízení podniku

Procesní řízení využívání rozdělení podniku na pravidelně se opakující činnosti sdružené do procesů. Jde o to nastavit vhodnou souslednost činností tak, aby byly efektivně s minimálními zdroji vyrobeny produkty nebo poskytnuty služby. Podnik je vlastně síť vzájemně propojených toků informací, materiálů, sociálních vazeb, znalostí, činností apod.   

Jak na procesní řízení 

Proces

Proces je vlastně soubor logických a funkčních činností, které spolu souvisí a vytváří dílčí smysluplný celek. Z potřebných vstupů vytváří výstupy požadované systémem. Pro své fungování proces potřebuje zdroje, které spotřebovává. 

Části, prvky procesu: 

 • činnost 
 • vstup 
 • výstup 
 • tok, vazba 
 • zdroj 

Vlastnost procesu: 

 • proces musí vytvářet přidanou hodnotu 
 • každý proces je měřitelný 
 • proces má vlastníka procesu

ISO 9001 Systém managementu kvality

Jedná se o mezinárodní normu, kterou vydává aktualizuje Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO). ISO 9001 je základní systémová norma ze které vychází řada dalších norem, proto je tak důležitá. Navíc nevznikla od stolu, ale na základě zkušeností úspěšných světových podnikatelů a manažerů. Vlastně je návodem, jak úspěšně podnikat a zajistit kvalitní produkty. 

ISO 9001 definuje základní manažerské řídící procesy, které pomáhají zajistit kvalitu výrobků i služeb a zlepšovat je. Smyslem je zajistit spokojenost zákazníka a tím, že si naše produkty rád koupí a nebo až věrnost zákazníka, že se k nám rád vrátí a koupí opakovaně. Definuje pravidla a procesy od nastavení strategie, přes komunikaci, angažovanost management, zajištění výroby, kontroly, měření, reporting až po práci s riziky a neustálé zlepšování. Firma, která řádně zavede všechny pravidla může získat certifikát ISO 9001 a tak zákazníkům doložit, že dělá maximum pro kvalitu produktů. 

Normu ISO 9001 může použít každý manažer, podnikatel. Nezáleží na velikosti firmy ani počtu zaměstnanců. Jen je třeba jednotlivé požadavky normy, správně aplikovat na podmínky a obor. Existuje řada možností, jak požadavky zavést. Zde hodně závistí na zkušenostech. Vlastní cesta má řadu praktiků, kteří ví, jak prakticky ISO 9001 zavést. 

Certifikace ISO 9001 již není zcela vhodná pro každého. Je třeba si spočítat přínosy a náklady na certifikaci. 

Čtěte – Systém managementi ISO, Modelování a nastavování procesů, postupů 

ISO/IEC 27001

ISO 27001 přináší další nezbytně důležitou část podnikání. Orientuje se na vybudování systému managementu bezpečnosti informací.  Informace mají velkou hodnotu a často jsou nositeli knowhow. Jejich ztráta, poškození nebo zcizení, může způsobit firemní krizi, i krach firmy. Systém bezpečnosti informací se komplexně soustředí na všechna firemní aktiva (data, informační technologie, papírové dokumenty, znalosti, ..) a nakládání s nimi. Jak se s nimi pracuje ve všech firemních procesech,  technologiích, ale i také jak s nimi pracují jednotliví zaměstnanci.  Systém vás provede od nastavení strategie bezpečnosti informací, cílů, přes hodnocení rizik (risk management), řešení incidentů, až po neustálé zlepšování. Naučíte se vnímat všechny oblasti, které jsou důležité při ochraně informací např. prostřednictvím Prohlášení o použitelnosti (SoA- Statement of Applicability). Norma take definuje 3 hlavní principy ochrany informací: 

 • Důvěrnost – k informacím májí jen ti s autorizovaným přístupem 
 • Celistvost – informace jsou úplné, kompletní, správné
 • Dostupnost – informace jsou dostupné, kdy oprávnění uživatelé je potřebují použít

 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Organizaci a procesům.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Organizace a procesů.

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

V dnešním rychle se vyvíjejícím pracovním prostředí jsou tradiční hierarchické struktury nahrazovány agilnějším a inovativnějším přístupem, který nacházíme např. u samořídících týmů.
|
Máte za sebou úspěšný rozjezd firmy a v ní partu srdcařů, kteří nabírají na obrátkách spolu s ní. Zároveň nechcete usnout na vavřínech a spoléhat se, že vaše firma bude sama fungovat roky jako perpetuum mobile. Kladete si tedy otázku, jak zajistit její úspěšné fungování i v dalších letech a nedat šanci chaosu.
|
Systém řízení firmy je vše, co potřebujeme k tomu, abychom byli schopni řídit organizaci jako celek. Najdeme v něm tedy zejména procesy, zásady, postupy, měřitelné cíle. To vše dohromady musí zajistit plnění dílčích úkolů a cílů napříč celou firmou. Systém řízení má vliv na vše, co se ve firmě odehrává a naopak na tento systém má zpětně vliv výkonnost a data, která jsme schopni z firmy získávat. Existuje mnoho elementů, ze kterých je organizace vytvořena a u každého z nich se můžeme bavit o možnostech digitalizace a automatizace. Tento článek je zaměřen na 10 klíčových elementů systému řízení a na možnosti jejich digitalizace s pomocí platformy MS Teams a MS 365.
|
Vedení firmy je multidisciplinární záležitost. Každý majitel, leader chce dělat vše nejlépe, jak umí. V návalu každodenní práce se ale může stát, že zabředne do příliš velkého detailu, ztratí nadhled, začnou mu unikat podstatné věci a ve firmě to začne povážlivě drhnout. Ukážeme vám, na co se při organizaci firmy zaměřit, abyste se vyhnuli přetížení, zbytečným chybám a neplýtvali penězi ani lidskými zdroji. Víte třeba, jakou roli hraje ve vedení lidí firemní filozofie a kdy začít řešit procesní řízení?
|
Procesní nastavení firmy je dlouhodobá záležitost. Měsíce trvá jen definovat procesy, natož reporty a kpi. To stojí firmu obrovské množství kapacit zaměstnanců a samozřejmě peníze firmy. Než se vše dostane do praxe a na základě výsledků procesu manažer něco rozhodne, uplyne řada týdnů. K tomu zaměstnanci často procesy ani nedodrží, proběhne řada změn a výsledky jsou zkreslené. Není lepší to zkusit opačně a mít ihned výsledky, rozhodovat na základě aktuálního stavu a procesy nastavit dle reálných nedostatků?
|
Setkáváme se s tím, že firmy v osobě jejich majitelů hledají řešení problémů na nesprávných místech. Namísto odstranění příčin situace chtějí rychlá univerzální řešení a okamžité odstranění následků. Hledají řešení, které jim umožní se soustředit na další a další operativu a další a další úkoly a nezdržovat se aktuálním problémem. Ne každý z majitelů či manažerů je totiž schopen chápat svou strategickou úlohu při vedení a řízení firmy a často se raději věnuje řešení dobře viditelných potíží.
|