Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Interní komunikace

Interní komunikace je zaměřená, jak a co komunikovat uvnitř firmy. Zajišťuje efektivní tok firemních informací uvnitř organizace. Jejím cílem je, aby všichni zaměstnanci měli správné informace pro práci, mohli efektivně pracovat. Navíc informováni o důležitých rozhodnutích, událostech, vzniklých situací a hlavně jim věřili. Kvalitní interní komunikace zvyšuje zapojení pracovníků do života firmy a vytváří tak pozitivní firemní kulturu. Komunikace potřebuje jasnou strategii, interní komunikační plán, natrénovaný management na to, jak komunikovat klíčové informace. Je to nekončící proces, který posílí vaši firmu, když je správně řízen.

Co je to interní komunikace

Interní komunikace je proces, který se odehrává uvnitř firmy nebo organizace mezi zaměstnanci na všech úrovních a odděleních. Je nesmírně důležitá, protože rozhoduje o tom, zda se budou zaměstnanci angažovat, využívat vlastních silných stránek, samo-vzdělávat se, dodržovat procesy a nastavená pravidla, ale také chápat a respektovat postoje a rozhodnutí managementu. 
Cílem interní komunikace je zajištění efektivního sdílení informací, názorů a znalostí mezi zaměstnanci, což napomáhá k lepší koordinaci práce. Správná interní komunikace zvyšuje angažovanost zaměstnanců. Přispívá k vytváření pozitivní firemní kultury. V rámci interní komunikace se mohou vytvářet interní komunikační plány, školení zaměstnanců na efektivní komunikaci nebo strategie pro krizovou komunikaci v rámci organizace.

INTERNÍ KOMUNIKACE a MANAGEMENT 

Interní komunikace je povinnost managementu. Bez ni nejsou schopni správně vést své zaměstnance. Prostě leadershipbude jen prázdné slovo. Interní komunikace je o nastavení pravidel a procesu od TOP managementu až po posledního vedoucího, kdy, kdo a jak se:
  • musí komunikovat určitá témata
  • je vhodné komunikovat určitá témata
Samozřejmostí je opravdu včas důležité informace komunikovat. Nejhorší je když se komunikují témata až pod tlakem zaměstnanců. Skvělá interní komunikace předchází sdělováním informací vzniku událostí. Zaměstnanci jsou na událost připraveni “dříve než událost nastane”.
Často se připravuji i scénáře komunikace. Ty se využívají pro krizovou komunikaci nebo v oblasti managementu rizik.
Na základě zkušeností bych si dovolil tvrdit, že komunikace by měla zaujímat od 20% kapacity vedoucího a směrem nahoru k TOP managementu postupně růst až na 60%.” – Jiří Střelec, specialista na komunikaci a management.
Více se dovíte Proces interní komunikace, …

PLÁN INTERNÍ KOMUNIKACE

Plán je konkrétní dokument, který po celý rok nebo po dobu významnou např. období řešení krize definuje:
  • CO budu komunikovat – témata zaměřená na konkrétní cílové skupiny
  • KDE – jaké komunikační kanály budou použity (nástěnka, email, porada, firemní setkání, ….)
  • JAK – forma jakou informaci sdělím. Forma rozhoduje, zda posluchače zaujmu a nadchnu nebo také ne.
  • KDO – kdo konkrétně bude danou informaci komunikovat
  • KOLIKRÁT – ja často a jakou formou se bude informace opakovat nebo naopak nebude
Máte zájem o šablonu plánu komunikace, napište nám.

Proces interní komunikace

v přípravě 

Strategie interní komunikace

v přípravě 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Interní komunikaci.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Interní komunikace.

Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši klienti.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Školení komunikace si na sebe vydělá! Ačkoliv manažeři a HR pracovníci často vnímají školení na softskills jako školení, u kterého se nedá prokázat přínos a nebo velmi pozdě. Opak je pravdou. Z naší ankety a zkušeností víme, že správný trénink komunikace a jeho opakování přináší do firem spolupráci, zvýšení důvěry managementu a zlepšuje přijímání a přenos informací. Přečtete si, kolik můžete vydělat jen na jedné situaci, která vznikla špatnou komunikací.
|
Představte si následující situaci: Svému vedoucímu předkládáte návrh na zlepšení pracovního postupu. Váš nadřízený návrh pochválí a řekne, že je tomuto návrhu otevřený. To zní sice dobře, ale… Při vyslovování pochvalných slov se neusmívá, uhýbá pohledem a má překřížené ruce. Jaký z toho máte pocit? Jste zmatení? Nevíte, co si vedoucí vlastně myslí? Ztrácíte k němu důvěru? Neverbální komunikace dokáže mnohdy říci více než slova. Proto by také manažeři měli dobře znát pravidla neverbální komunikace a řeči těla.
|
Pojďme na podstatu věci. Zásadní vliv na výkon zaměstnance kromě podmínek v práci, vybavení, smyslu činností má to, jak se cítí. Náš pocit je silně ovlivňován tím, jaká je atmosféra v týmu. Atmosféra má tím větší vliv, čím firma více prochází změnami nebo krizovými obdobími. Právě za atmosféru v týmu nese odpovědnost manažer. I Když to vypadá, že se jedná o neuchopitelnou záležitost, existují konkrétní způsoby, jak každý manažer může vytvářet pozitivní atmosféru v týmu. JAK?
|
Zkuste se zamyslet, kdy jste měli 1 jediný měsíc beze změn, že nenajdete ani týden a někteří z vás ani den. Taková je realita dnešních dní. Bohužel firmy v zavádění změn selhávají. Na vině je především komunikace změny. Když znáte a dodržujete jasná pravidla, zvládnete ji. Jak tedy na ni?
|
Pod pojmem firemní komunikace se rozumí proces sdílení informací mezi zaměstnanci firmy i mimo ni. Podle odborníků je efektivní firemní komunikace nezbytná pro úspěch a růst každé společnosti. Jak tedy proces interní komunikace ve vaší firmě vylepšit a jaké jsou zásady efektivní komunikace?
|
V časopisu Facility Manager vyšel letos rozhovor s Jiřím Střelcem. Časopis Facility Manager přes deset let informuje o novinkách z facility managementu, údržby, úklidu, čištění, odpadů a technologií. Přepis rozhovoru naleznete níže.
|