Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Digitalizace | Automatizace

Firmy, které nebudou implementovat prvky automatizace a digitalizace do svých procesů, mohou začít zaostávat za svojí konkurencí. V této sekci proto najdete články od specialistů, kteří se podílí na studiích a řešení různorodých projektů zaměřených na širokou oblast automatizace a digitalizace. Najdete zde také související aktivity a akce.

Co je digitalizace či automatizace?

Mnoho lidí se bojí toho, co s sebou pojmy jako digitalizace, automatizace, Industry 4.0, robotizace a další přináší. Je však důležité si uvědomit, že stejně jako v jiných oborech, se i zde jedná o pouhé nástroje, které můžeme anebo nemusíme použít, abychom dosahovali stanovených cílů. Na následujících řádcích se dozvíte, jak k aktivitám v této oblasti přistupovat a můžete se inspirovat tím, co je možné digitalizaci a automatizaci podrobit v odvětvích jako je:

 • Výroba
 • Logistika
 • Administrativní činnosti
 • Služby, poradenství
 • Bankovnictví, pojišťovnictví
 • Zdravotnictví
 • Státní správa a školství

Co je to automatizace a jaké jsou její prvky?

Automatizace je dalším krokem po mechanizaci. Oproti mechanizaci, která poskytla lidem zařízení, díky kterým se zjednodušila jejich práce, automatizace si klade za cíl maximálně snížit potřebu přítomnosti člověka v procesech a aktivitách. Lidé, pracovníci, se stávají partnery technologií a v maximální míře je využíváno jejich znalostí a dovedností, nikoli rutinní práce.

Automatizaci lze rozdělit na automatizaci výrobních / logistických procesů a na automatizaci nevýrobních procesů. K těmto typům automatizace je potřeba přistupovat různým způsobem a na typu procesu také záleží možnosti využití návazných technologií a systémů.

Z interního pohledu firmy můžeme automatizaci rozdělit také na komplexní, tedy úplnou anebo částečnou. Setkat se můžeme také s výrazem ostrůvková řešení, který reprezentuje několik nebo mnoho dílčích automatizací v rámci jedné společnosti.

Na základě potřeb konkrétní organizace je automatizace nasazena fixně s jasnými neměnnými pravidly anebo je pružná a automatizované prvky lze jednoduše nastavit či změnit.

Pokud si automatizaci představíme jako systém, který je postupně budován, můžeme procházet třemi fázemi, které na sebe navazují, ale mohou existovat také souběžně. Pro různé procesy mohou být použity různé úrovně automatizace. 

 • Automatizované ovládání: jedná se o první stupeň automatizace, ve kterém jsou procesy, stroje, aj. pouze automatizovaně ovládány. Nedochází zde k napojení na systémy, ke sběru dat, či automatizovanému zadávání požadavků. Tento stupeň také nepředává zpětnou vazbu ze své činnosti a jeho činnost není v reálném čase hodnocena.
 • Automatizované zpracování: Jedná se o druhý stupeň automatizace, ve kterém jsou sbírána data z činnosti automatizovaného procesu. Data jsou využívána pro vyhodnocení aktuálního stavu procesu či stroje a to tak, že se samotný proces či stroj snaží udržovat cílový a požadovaný stav. Zde může docházet k regulaci různých fyzikálních ale i nefyzikálních veličin. Automatizace tedy může směřovat jak k samostatné činnosti strojů, kde například sledujeme a udržujeme konstantní teplotu, ale můžeme také sledovat například počet zmetků anebo produktivitu člověka a automaticky tak regulovat aktivity v procesu. Na základě takto sledovaných veličin a metrik lze proces efektivně řídit. Stále je zde však řídícím prvkem člověk, jehož řízení a rozhodování automatizované zpracování dat pouze usnadňuje.
 • Automatizované řízení: Jedná se o nejvyšší stupeň automatizace. Dochází k němu ve chvíli, kdy jsou data z automatizovaného zpracování používána pro řízení procesů anebo organizace jako celku. Sledujeme tedy klíčové ukazatele a dle jejich stavu v reálném čase můžeme vykonávat rozhodnutí. V tomto stupni dochází k automatizaci samotného řízení, to znamená, že systém se umí u specifických zadání sám rozhodnout, jak postupovat a co změnit. U vyšších stupňů automatizace lze také pracovat s predikcí a simulovat různé scénáře na základě různorodých zadání (co by se mohlo stát, kdyby…).

Digitalizace

Digitalizace neznamená nic jiného než převod dat a dokumentů do digitální podoby. Cíle těchto kroků mohou být různé. Většinou se jedná o jejich kombinaci.

 • Konkurenceschopnost, reakce na změny trhu
 • Snížení nákladů
 • Zvýšení efektivity a produktivity
 • Vyzkoušení nových technologií
 • Zjednodušení procesů
 • Udržení zaměstnance, přilákání nových
 • Zjednodušení práce, lidé nepracují rutinně, využívají aktivně své dovednosti a znalosti
 • Reakce na nové požadavky: trhu, investorů, zákazníků, trendů
 • Příprava na automatizaci procesů

Digitalizace a digitální transformace je silným nástrojem, pod kterým si můžeme představit digitální podobu jakýchkoli dat a dokumentů, od běžných papírových dokumentů, faktur, objednávek, dodacích listů až po digitálně sbíraná data od lidí, z procesů, ze strojů nebo například z budov. Díky tomu, že se nám tato data podaří digitalizovat, získáváme obrovské možnosti jejich dalšího využití. Můžeme například vytvářet automatické reporty o stavu procesů a zařízení, pokročilé analýzy ve výrobě a logistice, odhady potenciálních příčin kapacitních problémů a problematických míst. Dochází tak často k propojování systémů mezi sebou a zpracování dat již není pracnou úlohou administrativních a vedoucích pracovníků. Díky digitalizaci propojíme data o docházce s daty uloženými v ERP, účetních nebo skladovacích systémech. Zpracování informací z takového množství systémů by jinak bylo téměř nemyslitelné.

 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Digitalizaci a automatizaci.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Digitalizace a automatizace.

No Post Found

Reference

Podívejte se na reference z oboru.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

Fenomén umělé inteligence se stále více rozšiřuje a české firmy se dostávají do situace, kdy jsou nuceny uvažovat nad tím, jak nasadit AI do firmy. Na internetu existuje mnoho případových studií, jak reálně dokáže pomoci. Nikde se ale moc nemluví o tom, jak na to připravit svou vlastní firmu. A dá se vůbec na něco takového připravit? 
|
Hodnocení produktivity - jedna ze základních aktivit a jeden ze základních údajů, který využíváme při stabilizaci procesů, zvyšování výkonnosti, plánování a kontinuálním zlepšování. Abychom byli schopni údaj o aktuální reálné produktivitě efektivně využívat, musíme si být jisti, že měříme správná data a analyzujeme je správným způsobem. Na základě tohoto údaje jsme schopni identifikovat související problémy, anebo je dokonce predikovat. A to ať na straně strojů, dodávek materiálu, pracovníků anebo pracovního prostředí. S daty můžeme pracovat různými způsoby, abychom dokázali vyhodnotit odchylky od normálního stavu a abnormality a díky tomu najít kořenové příčiny problémů.
|
Audity, jako důležitá součást kontroly a rozvoje organizací, jsou nám všem důvěrně známé. Existuje jich celá řada, od auditů systémů řízení, bezpečnosti informací, BOZP, až po audity provozního charakteru, jako jsou 5S a lean audity. Automatizovat workflow lze u všech prováděných auditů a to ať jsou prováděny interně anebo externě. Benefity, které z automatizace plynou nabývají na významnosti s tím, jak často jsou dané audity opakované. Automatizace workflow auditů může proběhnout na straně auditovaného, ale také na straně auditora. Jedním z cílů je poté maximální ulehčení všech činností, které s auditem souvisí a to prostřednictví šablon, upozornění, generování požadavků a automatického vyplňování údajů, které by lidé jinak museli přepisovat.
|