Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Trénink – Vedení projektů a týmu

Manažeři dnes řeší stále více komplikovanější a komplexnější problémy. Doba je hodně dynamická. Vše se rychle mění. Informací potřebných pro rozhodování přibývá. To jsou všechno důvody, proč nemohou manažeři a ani pracovníci řešit své úkoly sami. Je potřeba vytvářet přirozené týmy a synergické efekty. Jen tak je možné vše zvládnout a firmě odevzdat přidanou hodnotu. Na to se zaměřuje projektové řízení.
Vitesco-certifikace-2022-1-27-1

Projekt – od problémů ke správným návykům

Projekt je dnes každodenní součástí firemního života. Přesto tento trénink vznikl na základě praktických zkušeností z vedení projektů, potřeb zákazníků a z poradenské praxe. Poradci naráželi na základní problémy u projektových týmů jako např.:

 • špatně formulováné zadání
 • nejasná strategie projektu 
 • neprůkazné výsledky v průběhu projektu 
 • reaktivní způsob vedoucího projektu a týmu až na pokyn managementu
 • špatná až nulová komunikace projektu dovnitř do firmy
 • špatně stanovené analýzy rizik
 • formální návrhy na eliminaci rizik
 • pozdní eskalace
 • nulové synergie
 • apod.

To všechno byly důvody k přípravě netradičního tréninku “Vedení projektů a týmu”. Je celá řada školení na vedení projektů, ale Vlastní cesta se soustředí na vytvoření praktických návyků vedoucích projektů. Nestačí nám jen sdělení, že účastník tématu porozuměl, musí to prakticky dokázat. To je důvod, proč úzce spolupracujeme s managementem zadavatele a účastníci pod vedením lektora a poradce řeší konkrétní firemní projekty. Poradce se hned na tréninku stává součástí projektového týmu a pomáhá nalézt nejlepší řešení. Řešení pak účastníci realizují v praxi a výsledky prezentují přímo managementu. 

Trénink vedení projektů

Vlastní cesta nabízí sérii praktických tréninků, připravených zcela na míru potřebám a prostředí zadavatele. Na tréninku  účastníci aktivně řeší projektové, manažerské, lidské úlohy a rozvíjejí vlastní schopnosti. Smyslem je vypěstovat v účastnících potřebné návyky, které dokáží v pracovním prostředí firmy uplatnit. K lepšímu propojení s praktickým životem a prokázání přínosů tréninků jsou používány KARTY PŘÍNOSŮ.

Trénink je rozdělen do těchto etap, viz obrázek:

 1.   Plánuj a předcházej
 2.   Vyber a poznej své lidi
 3.   Dotahuj a sbírej výsledky
 4.   Tvoř synergie, tvoř budoucnost

Jen tyto tréninky by samy o sobě nestačily. Soudobí manažeři potřebují především správně komunikovat, včas předcházet krizovým místům a hlavně také zvládat stres. Všechny tyto 3 dovednosti jsou integrovány do všech etap tréninku. Účastníci dosažené znalosti prezentují/komunikují na kameru, navrhují řešení pro eliminaci krizových míst a také budou pracovat s vlastní psychikou, aby odolali stresu

Cíle tréninku:

 • Efektivně vést tým k výsledkům – členové týmu budou rádi spolupracovat s vedoucím
 • Efektivně vést svěřený projekt – 10% úspora s administrativou projektu
 • Způsobit vznik synergických efektů – zjištění min 1 synergického efektu na projektu

Efektivita tréninku a schopnost pochopit nové prvky vedení projektu je dosahována také využíváním speciálních šablon. Účastníci se nemohou spoléhat jen na zaběhané formální popisy ve stávajících firemních šablonách, ale musí využít logiku a znalosti projektu v šablonách, které doposud neznají. 

Organizace tréninku řízení projektu

Data tréninkudle dohody zadavatele (možnost i víkendy)
Místo tréninkupříjemná místnost mimo firmu (v ojedinělých případech na firmě, pro možnost získávání aktuálních informací pro řešení)
Počet účastníků5-10
Doba tréninku10-16 hod na jednu etapu (mezi etapami je třeba 1 měsíc prodleva)
Cena dohodou podle požadavků zadavatele a znalostí účastníků
Metody používané na tréninkuSWOT analýza, analýza rizik, PDCA, matice vztahů, modelování vztahů, Paretův princip, Ishikawův diagram, brainstorming, reporting, komunikace face to face, vyjednávání, principy správné prezentace ….

Základní obsah – projektové řízení

Každá etapa má stanovena jasná témata. Ta je však možné měnit podle úrovně a dovedností účastníků. Některá témata se podle průběžných výsledků opakují, dokud je účastníci nejsou schopni používat.

I. Etapa – Plánuj a předcházej

Vše má prvopočáteční zárodek. Manažeři jsou Ti, kteří jej zakládají. Hned v začátku předurčují budoucí výsledek. U projektu je tím začátkem zadání a směr, kterým se má projekt vydat, aby přinesl kýžené výsledky. Než se začne stavět tým a utrácet firemní prostředky, je vhodné vše dobře připravit, naplánovat a to hlavně tak, aby se maximálně předešlo zbytečným ztrátám, prodlení a dalším neřestem, kterými trpí současné projekty nebo řešitelské týmy. Trénovaná témata etapy jsou:

 • Zadání projektu a předurčení výsledků
 • Strategie a cíle projektu
 • Schéma projektu
 • Analýza rizik projektu
 • Využívání brainstormingu
 • Odpovědnosti vedoucího projektu
 • Plánování projektu – činnosti, kapacity, zdroje
 • Určování slabých míst projektů
 • Opatření na slabá místa
 • Zásady ověřování a schvalování projektu
 • Nastavení reportingu
 • Cvičení na zvládání stresu

II. Etapa – Vyber a poznej své lidi

Ano, základem úspěšného týmu jsou jeho členové – lidé. Na jejich schopnostech a dovednostech je zapotřebí stavět. No, ale nejprve je třeba je poznat a podle nich tým sestavit v souladu se zadáním, strategií a cíli projektu. Druhá etapa je  zaměřena na práci se členy týmu, ne jen jejich řízení, ale způsoby, jak se od řízení přesunout k vedení. Trénovaná témata etapy jsou:

 • Charakteristiky pracovníka
 • Definování potřebných dovedností člena týmu
 • Pravidla chování členů týmu
 • Role členů týmu
 • Matice vztahů
 • Sociální chování pracovníků a týmů
 • Hodnocení pracovníků v týmu a motivace
 • Základy spolupráce
 • Vznik a zánik vztahu
 • Cvičení na zvládání stresu

III. Etapa – Dotahuj a sbírej výsledky

Žádného výsledku nemůže být dosaženo, nejsou-li jednotlivé úkoly, činnosti dotahovány do konce. K tomu je zapotřebí dobré vlastní organizace práce a vedení týmu k organizaci práce. Zároveň je třeba sledovat a komunikovat průběžné výsledky, aby aktivity týmu neupadly. Výsledků by mělo být dosahováno zcela jasně řízeným způsobem a ne takovým, jak se právě povedlo. Trénovaná témata etapy jsou:

 • Sledování plánu projektu a jeho korekce – řízení změn
 • Delegování a plnění úkolů
 • Naplnění strategie
 • Eskalace problémů
 • Modelování jako základ pro rozhodování
 • Komunikace výsledků
 • Zvládání krizových situací
 • Využívání reportingu
 • Cvičení na zvládání stresu

IV. Etapa – Tvoř synergie, tvoř budoucnost

Začali jsme tím, že dnes člověk sám nemůže vše zvládnout. Ano, je to tak. Je třeba spolupracovat. Právě odlišné názory, poznání pomáhá vytvářet synergické efekty. Pravdou je, že ty samy o sobě nevzniknou. Je třeba se soustředit na vazby, vztahy a propojovat znalosti, dovednosti a dílčí výsledky z etap projektů do jediného celistvého projektu. To je základ pro vznik synergií, což pro management znamená získat lepší výsledky projektu než původně plánoval. Trénovaná témata etapy jsou:

 • Základy vzniku synergií v projektu
 • Využívání lidského potenciálu
 • Propojování a vytváření jednoty
 • Prokazování synergií v reportingu
 • Cvičení na zvládání stresu
 • Témata na vyžádání od účastníků

Reference na trénink projektové řízení

   

Kateřina Šormová

Vitesco Technologies

“Opět velmi kvalitní presentace a pružná reakce na potřeby týmu. Dobrý nápad s přizváním dalšího specialisty z oboru – trochu jiný pohled / terminologie – rozšíření našich obzorů.”

Dita Folbergová

“Velmi pozitivní, příjemný, vtipný. Není co dodat. Skvělý lektor.”

Lukáš Schejbal

“Nabité školení vedené skvělým lektorem!”

   
 
Jaroslav HauzerTomáš CoubalJan Švejdar
EDAG EngineeringVitesco Technologies

“Dovednosti získané ve vašem programu VEDENÍ PROJEKTŮ aplikuji v každodenní práci, moje práce na vedení projektu je systematičtější, rychlejší a efektivnější. Kromě toho mi řada poznatků ulehčila orientaci v dalších trénincích, např. nedávno absolvovaný trénink PRINCE2 Agile, kde si mi dařilo snadněji aplikovat agilní metody na poznatky z vašeho programu zaměřeného na řízení projektu metodou Waterfall. V tématech se cítím mnohem jistěji. Netápu a neváhám, jestli postupuji správně a stojím si za svým, protože jsem si ověřil, že moje postupy přinášejí výsledky. Vše výše zmíněné mi přináší radost z práce.”

“Libí se mi že Jirka neříká pouze naučené fráze z knih, ale předává své zkušenosti z praxe. Je to dobrý mentor. Informace jsou předávány fakticky ale i lidsky.”

“Vlastní cestu a konkrétně p. Střelce mohu více než doporučit. Témata, která jsme společně procházeli byli z praxe, nikoliv čistě teoretické, a proto jsme byli schopni zapasovat nově předané informace na námi uvedené příklady, a tím je tak vyřešit (či najít cestu k jejich úspěšnému vyřešení).”

   
Lukáš Špaček  
Vitesco Technologies  

“Výborné školení na vedení projektů zábavnou a netradiční cestou. Praktická cvičení cílená na vlastní projekty a podpora zamyšlení se nad projekty i z jiných úhlů pohledů.”

  

Trénink byl v plném rozsahu realizován např. u firmy Continental. Vyjádření manažerů a účastníků naleznete v referencích na titulní straně Vlastní cesty nebo u poradce, lektora Jiřího Střelce

Máte-li o trénink zájem, kontaktujte Jiřího Střelce.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat