Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Krizový management

Krizový management (krizové řízení) se výrazně liší od běžného managementu. Zatímco se běžně management snaží o stabilizaci, růst, rozvoj, investování a dosahovaní zisku, krizový management se v obtížných situacích, mimořádných událostech snaží zachovat existenci a přežítí. Krizový management by měl být součástí každého managementu, aby firma byla připravena nebo předcházela krizovým situacím. V této sekci najdete články od poradců, kteří se podíleli nebo řešili krizové situace u svých zákazníků. Patří sem krizové plány, scénáře, krizová komunikace, restriktivní opatření apod.

Co je to krize? 

Krize je stav, kdy dochází k ohrožení bezpečnosti, existenci firmy, života a zdraví, nebo know-how… Je to stav, který může způsobit zánik firmy, poškození životního prostředí nebo jiné zásadní ztráty. Krize z pohledu firmy může být:

   

   • Ekonomická krize  

   • Personální krize 

   • Bezpečnostní krize 

   • Kybernetická krize 

  Krizí můžeme označit jen takové stavy, které vedoucí, manažeři již nezvládnou běžnou denní operativou a nastavenými standardními procesy. Navíc zde má rozhodující vliv čas. Pokud by nedošlo ke změně krizového stavu v určeném čase, dojde k zániku firmy nebo velkým nevratným ztrátám. 

  Krizová komunikace 

  Krizová komunikace je nezbytnou součástí krizového managementu. Komunikace v době krize se musí zásadně změnit. Je třeba přihlédnout k obrovské stresové zátěži, možnosti poškození image, ztrátě jistot, nutnosti okamžitě bezchybně reagovat a to i přesto, že je nezbytné realizovat velké množství změn při řešení krize. 

  Krizová komunikace má omezovat negativní vliv krize na: 

    

    • interní prostředí firmy 

    • externí prostředí firmy 

   Doporučení pro krizovou komunikaci: 

     

    Krizový plán 

    Krizový plán je dokument, který obsahuje přehled opatření a postupů, jež mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace. Všechna opatření je třeba zvládnout v přesně stanoveném termínu a nesmí vzájemně negativně interagovat. Krizový plán je základní dokument managementu, kde manažeři optimalizují krizová opatření mezi sebou a také podle nově získaných informací nebo změněného krizového stavu. 

    Připravil jsem pro Vás šablonu | vzor krizového plánu

    KRIZOVÝ TÝM 

    Je dočasný tým pověřený řešením krize firmy nebo krizového stavu. Musí se jednat o schopné pracovníky, kteří mají znalosti a dokáží rychle reagovat a tvořit kvalitní myšlenky a řešení. Krizi mohou vyřešit jen schopní lidé. Většinou to nejsou ti, kteří dostali firmu do krize. Pro krizový tým musí být stanoveny zvláštní odpovědnosti a pravomoci a to např. pro HR, finance, výrobu, komunikaci. V krizi není možné mít zdlouhavá schvalovací kolečka. Je třeba najít řešení, hned rozhodnout a realizovat. 

    KRIZOVÝ MANAŽER

    Krizový manažer je manažer schopný pracovat v náročném prostředí a zvládat silný psychický stres. I přes to všechno je schopen dělat kvalitní rozhodnutí a vyvést firmu z krizového stavu. Bleskově dokáže vyhodnocovat situace, vybírat klíčové faktory, určovat příčiny, navrhovat řešení a rychle je dotáhnout do úspěšného konce. Více se dočtete: 

      

      • jak vybrat krizového manažera 

     5 klíčových pravidel spolupráce s krizovým manažerem

     Než se rozhodnete zahájit spolupráci s krizovým manažerem doporučujeme dodržet tato pravidla (více čtete ZDE

       

       1. Krizového manažera si vždy vybírejte Vy sami

       1. Neupřímnost se nevyplácí

       1. Co se doma upeče, to se doma sní

       1. Naslouchejte

       1. Vyjasněte si role ve vztahu

      KRIZOVÁ OPATŘENÍ 

      V každé krizové situaci je třeba připravovat opatření minimálně 2 typů: 

        

        • Odstraňující krizový stav – opatření, které zastavuje aktuální krizový stav a tedy zastavuje zvyšování ztrát a škod. Primárně by měla cílit na příčiny krizového stavu, ty však nemusí být hned zřetelné.

        • Preventivní opatření –  měly by zamezit vzniku stejného nebo podobného krizového stavu. 

       Úkolem krizových opatření je odstranit krizový stav nebo jej zmírnit a zamezit vzniku dalšího krizového stavu. Velmi opatrně je třeba pracovat s plošnými opatřeními.

       JAK NA KRIZI – řešení

       Vyřešit krizi organizace je většinou záležitostí týdnů až měsíců. Vše je odvislé od zdrojů, typu krize a stavu organizace. Krize většinou postihuje hlavní oblasti firmy – nekvalitní systém řízení, špatná práce se zákazníky, hospodaření s penězi, nedodržování procesů, neprofesionální zaměstnanci ale také špatnou strategii. Z toho vyplývá, že krizový manažer má náročnou práci, kdy se musí rozhodnout, co změní jako první. Zkuste začít tímto postupem: 

         

         1. Definujte krizový stav 

         1. Spočítejte zdroje a dobu přežití

         1. Definujte krizový tým 

         1. Zpracujte krizový plán 

         1. Určete krizová opatření 

         1. Připravte krizovou komunikaci 

         1. Monitorujte změny 

         1. Znovu rozhodujte o strategii firmy

        Čtěte – Nešvary krizového managementu 

        JAK SE PŘIPRAVIT NA EKONOMICKOU KRIZI 

        Na ekonomickou krizi je třeba se připravovat, když krize není. Každý rozumný majitel firmy ví, že je to otázkou času, kdy přijde ekonomická krize, krize zákazníků, krize na trhu práce apod. Chcete-li se připravit na krizi, pak zkuste: 

          

          • Strategie firmy – několikrát do roka přehodnocujte stav trhu, ekonomiky, Vašich produktů, zákazníků a hledejte nové produkty, nové zákazníky, nové podnikání 

          • Rezervy – nikdy neutrácejte vše. Naučte se vytvářet rezervy na různých místech (např. ve více měnách, bankách, …) 

          • Eliminujte závislosti na třetích stranách – na bankách, dodavatelích energie, materiálů, služeb

          • Podporujte znalosti – rozvíjejte znalosti svých zaměstnanců. Jen chytří a znalí lidé mohou vymyslet nejlepší řešení. 

          • Buďte aktivní – neustále hledejte nové možnosti, příležitosti jak vydělávat. Jakmile děláte stejnou věc jeden rok, hledejte a přemýšlejte, jak ji dělat jinak. 

          • Shromažďujte majetek – rozvrstvěte majetek do různých oblastí – peníze (různé měny), komodity (zlato, lithium, …), movitý a nemovitý, …

          • Zavádějte moderní technologie – nové technologie Vám pomohou práci zjednodušit a také zautomatizovat. Jsou výrazně levnější než jakákoliv pracovní síla. 

          • Digitalizujte – data jsou v dnešní době opravdové zlato. Sbírejte je a všechny potřebné informace digitalizujte, ať jsou pohotově k dispozici a k automatizovanému zpracování. 

          • … 

         ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE 

         Krizová komunikace je naprostou nutností pro vyřešení krize. Pomáhá správně lidem chápat o co jde a zapojit jejich potenciál. Poskytuje správné informace pro realizaci řešení a také ukazuje správné postoje k dané situaci. Mezi hlavní zásady krizové komunikace patří: 

           

           • Dívejte se do budoucnosti a nepatlejte se v minulosti 

           • Komunikujte pravidelně 

           • Doložte svá tvrzení důkazy

           • Komunikujte i nepopulární opatření

           • Vyžijte mapu zpráv

           • Krizová sdělení musí být jednoduchá a snadno zapamatovatelná

           • Ověřte pochopení krizové komunikace 

          ŠKOLENÍ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

          Až vznikne krize v organizaci, je pozdě se učit, jak zvládnout krizi. Manažeři by měli být znalí aspoň základů krizového managementu. Navíc řada pravidel řešení krize je uplatnitelná i v běžném manažerském životě. Vřele doporučujeme včas jít na školení krizového managementu. Vyberte si nejprve vhodného lektora, který má zkušenosti s řešením krizí. Vyzkoušejte nejprve online školení, webinář Krizový management. Když Vám lektor vyhovuje, pak běžte min na vícedenní školení, ideálně v kombinaci s tréninkem. 

          Webinář zdarma – Krizový management a insolvence.

          ZNALOSTNÍ LINIE | KRIZOVÝ MANAGEMENT

          Znalostní linie je specializované online školení, e-learning Vlastní cesty. Krok za krokem jste veden k základnímu cíli – naučit se řešit krize firmy. Navíc autor linie Krizový management Vám pomáhá správně chápat jednotlivé znalosti. Kdykoliv máte možnost s ním konzultovat vlastní specifické případy. Představení znalostní linie najdete zde – Krizový management

          KRIZOVÝ SCÉNÁŘ 

          Krizový scénář je podrobný postup, jak krok za krokem řešit konkrétní krizovou situaci. Scénáře se většinou připravují v době mimo krizi, abyste, když nastane krize, vytáhli příslušný scénář a hned začali řešit. 

          MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

          Mimořádná událost je definovaná zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Jde o událost ohrožující život, zdraví, majetek a životní prostředí. Do mimořádných událostí patří např. povodně, požáry, vichřice, velké havárie, únik nebezpečných látek, epidemie, nedostatek vody apod.  

          Riziko 

          Riziko je situace, stav, který vytváří ztráty nebo nebezpečí. Může ohrožovat zdraví, život, majetek, existenci firmy apod. Riziko většinou existuje s určitou pravděpodobností vzniku. Úkolem manažerů je rizika identifikovat a buď jim předcházet, eliminovat, nebo je zcela odstranit. 

          Analýza rizik – PREVENCE KRIZOVÉHO STAVU

          Analýza rizik je rozbor nebo zkoumání rizikových (nežádoucích) stavů, nebezpečí, která mohou s danou pravděpodobností nastat. Analýzou hledáme nejvýznamnější rizika, která potřebujeme vhodnými opatřeními eliminovat nebo zcela zamezit jejich vzniku, je-li to možné. 

          Insolvence | Platební neschopnost

          Pojem používaný ve dvou základních významech, které souvisí s ekonomickou krizí dlužníka. Jedná se buďto o platební neschopnost, tj. jednu z forem úpadku, kdy dlužník není i přes svoji snahu schopen dostát dlouhodobě svým splatným závazkům vůči více věřitelům. Může rovněž značit insolvenční řízení jehož cílem je vyřešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka novým uspořádáním majetkových vztahů dlužníka se současným uspokojením věřitelů dlužníka. 

          Poslechněte si specializovaného advokáta na insolvence zdarma v našem online kuru Insolvence a krizový management jako příležitost pro reorganizaci podniku

          Moratorium

          Speciální ochranný režim pro dlužníky podnikatele, který spočívá v tom, že po dobu jeho trvání nelze rozhodnout o úpadku dlužníka. Moratorium poskytuje dlužníkovi možnost překonat úpadek nebo hrozící úpadek případně se s věřiteli dohodnout na své reorganizaci. 

          Úpadek

          Majetková situace dlužníka, která objektivně vylučuje uspokojení všech závazků dlužníka. Existují dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení.

          Insolvenční řízení

          Soudní nástroj určený pro silně zadlužené osoby. Primárním cílem insolvenčního řízení je vyřešit úpadek dlužníka nebo jeho hrozbu novým uspořádáním majetkových vztahů dlužníka se současným uspokojením věřitelů dlužníka.   Zahájeno může být soudem na základě návrhu dlužníka, tak i na základě návrhu věřitele

          Hrozící úpadek 

          Ekonomický stav dlužníka, kdy lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splácet podstatnou část svých peněžitých závazků.

          Znaky platební neschopnosti

          Dlužník je v úpadku ve formě platební neschopnosti, má-li zároveň nejméně dva věřitele vůči kterým má peněžité závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen dlouhodobě splácet. 

          Druhotná platební neschopnost 

          V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od svých zákazníků. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.

          Předlužení

          Jedna ze dvou forem úpadku. V případě předlužení se z ekonomického pohledu jedná o stav zásadní nerovnováhy v kapitálové struktuře dlužníka. Dlužník je předlužen, jestliže má nejméně dva věřitele, přičemž zároveň souhrn pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi převyšuje hodnotu majetku dlužníka.  

          Bilanční testy

          Testy pro zjištění úpadku dlužníka ve formě předlužení dlužníka. Bilanční testy zahrnují fázi statickou, ve které se nejprve posoudí bilance dlužníka a druhou fázi, ve které se posuzuje výhled další správa majetku dlužníka, respektive další provozování závodu. Bilanční testy pracují s účetnictvím dlužníka zejména z jeho rozvahou.  

          Reorganizace PODNIKU

          Sanační způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. V rámci reorganizace dochází zpravidla k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

          Reorganizační plán

          Jeden ze základních dokumentů reorganizace. Vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

           

          Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Krizovýému managementu.

          Kurzy

          Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Krizového managementu.

          Reference

          Podívejte se na reference z oboru.

          Články

          Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.

          Nová kniha, kterou jsme pro vás připravili, je průvodcem lídra krizí. Jak poznáme, že krize nastává dříve, než to poznají ostatní? Co lidé v krizi potřebují a co jim dát, aby pracovali? Co lidem v krizi říkat a co naopak neříkat, aby nás chtěli poslouchat? Jak řešit nepříjemné situace a říkat špatné věci? A jak krizi ukončit? Dozvíte se nejen to.
          |
          Podnikáte dlouho? Pak víte, že přijde situace, kdy je třeba změna. Jsou situace, kdy se důvěra vytratí, kdy snaha ztrácí smysl, kdy rozumná rozhodnutí nelze prosadit, kdy není čas na nové strategické projekty. Tady už není něco v pořádku. To vše jsou situace, kdy je vhodné pozvat krizový management a krizového manažera.
          |
          Posláním krizového manažera je pomoci svému klientovi překonat krizové období do kterého se dříve nebo později dostane téměř každá firma. Je to zkušený manažer, který dokáže svou práci zvládnout, když fungují určitá pravidla. Která to jsou? Co nastavit hned na začátku spolupráce?
          |
          Krize a strach z ní má i pozitivní vliv. Strach o existenci firmy často dovede majitele a manažery ke zrušení zbytečných úlev, nesmyslných výjimek, ochrany neschopných apod. Velmi často jsou to právě výjimky, nedodržování pravidel a neschopnost, které firmu vrhnou do krizového stavu. Jak poznat s kým zatočit a co nepřipustit?
          |
          Jakmile zjistíte, že jste v krizi, je třeba ihned jednat. Znát postup a začít analyzovat důležitá opatření. Počítat potenciální příjmy, ztráty, úspory a další parametry podle typu krize, kterou řešíte. Stáhněte si šablonu Krizový plán a ta Vás povede, jak co nejrychleji udělat důležitá opatření a vyhodnotit, zda byla účinná. Navíc si můžete nastudovat znalostní linii Krizový management a získat podporu poradce, který již řešil řadu krizí.
          |
          Zjistili jste, že jste v krizi a přichází otázka - “Co mám udělat jako první, abych krizi zastavil a firma přežila s minimálními ztrátami? Možností se jeví více. Nesmí se stát, že restriktivní opatření, která negativně dopadnou na zaměstnance, se ukáží jako zbytečná. Vždy je málo času a tak praxí ověřený postup se hodí. Nabízíme první 4 kroky, jak začít řešit krizi.
          |