Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Lean Manufacturing

Můžeme se setkat také s pojmem štíhlá výroba anebo jednoduše lean. Jedná se o ucelený systém pro kontinuální zlepšování nejen výrobních procesů. Tato metodika pochází z japonské Toyoty a její rozmach firmy pociťují již od roku 1930. Štíhlá výroba má několik základních principů. Patří mezi ně popis hodnotového toku, kontinuální tok výroby a „pull“ systém. Lean staví na efektivním řízení, týmové práci a vyhledávání příležitostí k neustálému zlepšování. Esenciálními nástroji štíhlé výroby jsou zejména 5S, SMED, TPM, Heijunka, Just in time, Kanban, Jidoka, Kaizen, plýtvání a PDCA. Lean je vhodný pro organizace různých velikostí a typů, principy a metody lze vždy přizpůsobit interním potřebám a cílům. 

SYSTÉM ŘÍZENÍ BÁZE DAT

Systémy řízení báze dat jsou klíčové v otázce automatizace, digitalizace a řízení dokumentace. Tyto systému umožňují práci s velkými objemy dat a to od jejich sběru až po řízení. Data je nutné v systému často modifikovat anebo mazat, definovat jejich strukturu a pracovat s nimi s ohledem na připravované výstupy. Systémy řízení báze dat umožňují přípravu dat například pro potřeby definice datových modelů. Také zajišťují autentizaci a autorizaci, profilování, integritu dat, správu klíčů a další. Systém umožňuje zpracovat data pro návazné programy, ve kterých dochází k jejich dalšímu zobrazování již ve formě informací.

SIX SIGMA

Jedná se o strategii řízení organizace, ve které se soustředíme na stabilizaci procesu. V rámci Six Sigma projektů je kladen důraz na identifikaci a eliminaci odchylek a chyb. Postup při projektech je definován metodikou DMAIC. Tato metodika standardizuje postup a definuje jeho jednotlivé kroky: Definice projektu, Měření, Analýza, Implementace, Kontrola. Díky Six Sigma lze hodnotit úroveň organizace jako celku. Organizace sledují ukazatel DPMO, který značí počet vad na milion příležitostí ke vzniku vady. V rámci projektů Six Sigma dochází ke statistickému zpracování velkých objemů dat s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a stabilitu interních procesů.

5S

Metoda 5S je základní metodou štíhlé výroby. Jedná se o systém pěti po sobě následujících kroků, po jejichž provedení dosáhneme organizovaného a čistého pracoviště. 5S má za úkol standardizovat pracoviště do takové míry, aby organizace předcházely chybám, eliminovaly různé typy plýtvání a zviditelnily anomálie a chyby. Základní plýtvání, kterým 5S pomáhá předcházet, je hledání, čekání a zbytečný pohyb. Metoda pochází z Japonska a je zkratkou pěti japonských slov: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. V češtině lze tyto pojmy přeložit jako kroky: Vytřiď, Uspořádej, Ukliď, Standardizuj, Udržuj.

 

Specialisté v oboru

Podívejte se na poradce Vlastní cesty, kteří se věnují Lean Manufacturingu.

Kurzy

Chcete rozvíjet své dovednosti? Inspirujte se přehledem kurzů z oboru Lean Manufacturing.

No Post Found

Reference

Podívejte se, co o nás říkají naši klienti.

Články

Hledáte inspiraci z oboru? Projděte si články Vlastní cesty.