Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Krizová komunikace – kurz

Kurz, který Vás naučí předcházet a zvládat krizové situace. Stává se, že firma se ve své podnikatelské dráze dříve nebo později dostane do krizové situace. Ta prověří její připravenost a profesionalitu manažerů. Identifikovat a připravit firmu i její pracovníky na zvládání krizových situací Vám pomůžeme v rámci této nabídky školení.
Phone call, multitasking and man with workflow crisis, business and conversation with planning, deadline and admin. People, manager and employees with chaos, schedule and staff in a workplace.

Krizové situace přináší podnikání rizika, která snadno mohou způsobit poškození jména firmy, nedodržení zákonů, ohrožení života nebo životního prostředí, ztrátu zisku, odchod dobrých pracovníků apod. Nikdo si takové situace nepřeje a je nutné vytvořit podmínky, aby vůbec nenastaly. Stát se však mohou a dějí. Dnešní investigativní novináři dokonce krizové situace intenzivně vyhledávají, protože jim zvedají prodejnost jejich časopisů a novin. Využijí i důvěřivost zaměstnance jen aby měli svůj trhák.

V rámci přípravy systému krizové komunikace hledáme preventivně krizové situace, na ně připravuje řešení a samozřejmě i způsob jak a s kým je komunikovat. Vhodný způsob komunikace dovede eliminovat ztráty a předcházet celému řetězci navazujících krizových situací, které sebou přináší ztráty.

Průběh realizace – krizové komunikace

V rámci krizové komunikace realizujeme dvě části, které mají za úkol připravit zákazníka na to, jak efektivně takové situace řešit a komunikovat.

A) Přípravu systému krizové komunikace

V této části je připravován systém řízení a procesy potřebné pro zvládání krizových situací. Realizace této části zahrnuje:

 • Identifikaci krizových situací
 • Návrh scénáře krizové komunikace
 • Jmenování krizového týmu
 • Definování odpovědností, aktivit a chování členů krizového týmu
 • Nastavení procesního postupu zvládání krizové situace
 • Pravidla pro jednání s cílovými skupinami (zaměstnanci, státní správa, média, …)

B) Trénink na krizovou komunikaci

Tato část je především určena pro vybrané pracovníky krizového týmu a manažery, aby natrénovali jednotlivé krizové situace a jejich řešení, dokázali tak správně komunikovat v rámci již připravených scénářů krizové komunikace. Byli připraveni zvládat zátěžové situace a i v nich eliminovat identifikovaná rizika. Trénink komunikace zahrnuje:

 • Základy krizové komunikace
 • Příprava vhodných komunikačního postojů
 • Vytvoření strategie komunikace pro jednotlivé krizové situace
 • Nácvik komunikace v krizových situacích na kameru – zvládání verbální a neverbální komunikace 
 • Rozbor dosažených výsledků

Zákazník se může rozhodnout, zda se nechá natrénovat na jednotlivé části a systém i scénáře si vytvoří sám a nebo požádá o zavedení systému krizové komunikace včetně tréninku klíčových pracovníků.

Doba realizace systému

Nabídka je určena pro malé a střední firmy. Odhadovaná doba realizace přípravy systému krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 20-40 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 40-80 hod

Odhadovaná doba realizace tréninku krizové komunikace:

 • firma 1-10 pracovníků – cca 8 hod
 • firma 10-50 pracovníků – cca 8-16 hod
 • firma 51-200 pracovníků – cca 16-25 hod

Rozsah a doba přípravy systému nebo tréninku krizové komunikace je závislá na potřebě a požadavku zákazníka, počtu účastníků a rizikovosti firmy.

Přínosy pro zákazníka

 • Identifikace krizových situací v souladu s charakterem firmy
 • Získání systému krizové komunikace
 • Návrhy scénářů řešení krizových situací
 • Natrénování na základní pravidla nezbytná v krizových situacích
 • Prevence před zbytečnými ztrátami
 • Návrh řešení komunikace krizových situací dovnitř firmy
 • Návrh řešení komunikace krizových situací vůči médiím, partnerům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám

Cena nebo kalkulace – krizová komunikace

Cena je stanovena dohodou podle rozsahu požadovaných aktivit a to hodinovou sazbou nebo jednorázovou platbou dle dohody. Hodinová sazba může být:

 • 3.500 Kč bez DPH pro zavedení systému krizové komunikace
 • 30.000 Kč bez DPH / den za trénink krizové komunikace (max 8 účastníků na trénink)

Elearning | Znalostní linie Komunikace

Máte-li zájem o samostudium (elearning) pod dohledem poradce, můžeme využít naší znalostní linie Komunikace pro manažery

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat