Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Školení komunikace – manažerské komunikační dovednosti

Jen komunikovat informace nestačí. Zaujmout, přesvědčit a získat kolegy pro správný návrh, nový projekt, změnu je běžnou součástí každodenní práce manažera. Vše je zapotřebí realizovat tak, aby si pracovník vytvářel dobré vztahy na pracovišti. Ty mají z dlouhodobého hlediska velký význam i na výsledky a kvalitu práce. To vše umí správná komunikace.
Business people talking about project in a cafe

Organizace tréninku komunikace

Datum dle dohody
Max. počet účastníků8 (min počet 5) nebo firemní tým např. IT, logistika, vývoj, kvalita, management
Doba tréninku / školení16 hod
Lektor, trenérJiří Střelec
Místo konánídle dohody
Cena 10.000 Kč bez DPH – cena pro skupinu je stanovena individuálně
Více informací poskytne lektor na telefonu – 737-279917 nebo na jstrelec@vlastnicesta.cz

Vlastní cesta trénuje manažery, specialisty na aktivní komunikaci. Dnes již jen pasivní nebo reaktivní komunikace nestačí. Manažer i specialista má být člověk, který aktivně prosazuje své návrhy, včas eskaluje problémy, prezentuje výsledky. Ano, také spolu-vytváří firemní kulturu a rozvíjí firemní strategii.

K dosažení maximálního účinku komunikace uvnitř firmy trénuje Vlastní cesta účastníky na základní techniky Public Relations implementované do vedení zaměstnanců. Techniky, které pomáhají zaujmout, správně šířit povědomí a spoluutvářet dobré dlouhodobé vztahy s kolegy

Každý účastník tréninku spolu s lektorem hledá vlastní přirozený styl komunikace. Takový, který je mu blízký a je schopen jej rozvíjet. Poznat jej může v praktických příkladech, které bude realizovat. Hlavním cílem bude vytvářet správný dojem a přesvědčit stranu posluchače.   

Obsah tréninku komunikace

 • Aktivní versus pasivní komunikace – komunikace se zákazníkem, managementem
 • Jak zaujmout a nadchnout
 • Psychologie komunikace – hledání vlastního stylu, reakce ostatních, působení
 • Komunikace face to face – verbální komunikace, neverbální komunikace, po telefonu, …
 • Využití základní Public Relation nástrojů pro efektivní komunikaci uvnitř firmy
 • Komunikace změny
  • základní zásady pro zavedení změny
  • způsoby vytvoření vnitřního motivu pro změnu 
 • Aktivní reakce v rozhovoru na konkrétní téma
 • Vznik a předcházení konfliktů
 • Základy vyjednávání – rozbor situace, strategie vyjednávání, …
 • Cvičení na kameru a jejich rozbor a další.

Jednotlivá témata budou protkána příklady z praxe a hlavně praktickým nácvikem účastníků v různých situacích v komunikaci se zákazníkem nebo s kolegou a s ohledem na pracovní pozice. Tréninkové příklady mohou být např:

 • získání týmu pro nový projekt
 • podpora bezpečnosti uvnitř firmy
 • eskalace problému / kolapsu výroby 
 • komunikace IT pracovníka s manažerem na téma dodržování bezpečnostních politik
 • zaujetí pro výsledky z přezkoumání systému
 • představení přínosů mapy procesů
 • zapojení do krizových opatření 
 • nadchněte zaměstnance pro změnu 
 • apod.

Další příklady jsou vybrány z naší databáze po poskytnutí podrobnějších informací o stavu a dovednostech účastníků tréninku. Výrazně je přihlíženo ke komunikaci s lidmi na různých organizačních úrovních. 70% tréninku je věnováno praktickému nácviku komunikace s důrazem na působení na ostatní účastníky komunikace.

Výsledek tréninku / školení komunikace

Poznání sebe sama v konkrétních situacích při komunikaci s interním zákazníkem (kolegy a vedoucími pracovníky). Odhalení vlastních praktických komunikačních dovedností. Příprava na vytváření dlouhodobě prospěšných vztahů prostřednictvím správné a efektivní komunikace. Zpětná vazba od ostatních účastníků a především lektora. Doporučení pro zefektivnění komunikace a vytváření kvalitních vztahů. Součástí tréninku je také příprava na konkrétní jednání nebo prezentaci. Účastníci tak odchází s vyřešeným vlastním případem.

Reference

Komunikaci jsem trénovali a trénujeme napříkald pro TPCA, FEI, TNT, Continental, Inex Spedition, Alphaduct, SONY DADC, J&T Management, ENEL, Honeywell, Kingspan, CZ Okna, Nuovo Caffe, Cukrárnu Cherry apod.

Registrujte se HNED

Registujte se a naučte se zvládat různé komunikační sitauce.  

Elearning | Znalostní linie 

Máte-li zájem o samostudium (elearning) pod dohledem autorů, můžeme využít naší znalostní linie Komunikace pro manažery

V našem studiu nezůstanete sami. Autor linie Vám bude pomáhat a můžete řešit i vlastní specifickou situaci.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat