Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Poradcem nemůže být každý – TOP 5 vlastností poradce

Poradce je velmi často „bojovník první linie“, ačkoliv se může z 90% připravit na jednání, vždy 10% tvoří neočekávané situace. Jaké vlastnosti by měl mít dobrý poradce se dočtete v tomto článku.
552cc02aee403Jak_si_vybrat_poradce

Poradce je velmi často „bojovník první linie“, ačkoliv se může z 90% připravit na jednání, vždy 10% tvoří neočekávané situace. Na poradenském dni se najednou někdo zvedne a sdělí: „To, co říkáte platí, ale ne v naší výrobě.“ „To jsme již zkoušeli.“ „Víte, s nimi se nedá dohodnout, takže z toho nic nebude.“…

Právě v takovýchto situacích se projevuje první schopnost poradce. Najít takovou reakci, aby lidé měli zájem dále pracovat na hledání vhodné cesty a neuzavřeli celý den se závěrem – „To nejde!“.

TOP 5 vlastností

  • Být empatický – dobře rozpoznat situaci a stav nejen firmy, ale i lidí. Hledá-li cestu jejich dalšího rozvoje, je cesta vždy závislá na lidech, proto je nutné hledat cestu pro konkrétní lidi.
  • Dlouholeté zkušenosti – bez nich to v daném oboru nejde. Dokonce si dovoluji tvrdit, že pro obor poradenství nebo certifikace, auditování je škodlivé, aby takovou práci začali dělat studenti po škole (absolventi škol), což je bohužel v ČR praxí. Poradce by nejprve měl něco vytvořit a to úspěšně i neúspěšně. Právě zkušenosti v daném oboru jsou to, co klienti nejvíce potřebují. Poradce si najímají proto, aby se vyvarovali budoucích chyb, ne proto, aby se dověděli teorie.
  • Dobrý komunikátor – komunikace je mocný způsob, jak získat informace, jak najít cestu k různým typům lidí. Bez ní by se poradce spoléhal jen na data z informačních systému a na to, co se komu chce říct. To bohužel může vést ke špatným závěrům a návrhům.
  • Kreativní – každá firma je jiná. I stejně vypadající problémy se u různých firem řeší různými způsoby. Vždyť všude jsou jiní lidé a každý má ve svém životě originální cestu. Právě tady je také největší radost poradce, která plyne z možnosti tvořit nová řešení, hledat nové cesty pro klienta „na míru“.
  • Komplexní soudnost – zkušený poradce si plně uvědomuje, že vše, co dělá, musí vidět v souvislostech a komplexu celé firmy (nejlépe i prostředí, ve kterém firma podniká). Změna v jednom ovlivní procesy ostatní a tedy i jinou část firmy. Na to je třeba nezapomínat. Soudnost je vlastnost, která odděluje zrno od pozlátka a žabomyších válek, které vytváří zkreslené pohledy na skutečný stav firmy. Tím správným směrem je vždy kvalitní produkt, spokojení zákazníci, zaměstnanci, čisté životní prostředí, bezpečnost nás, lidí. Je již pak jedno, zda je tento směr ohraničen výrobou, firmou nebo jen projektovým týmem.

No zkrátka poradce by měl být osobnost. Není-li, může jen rutinně vykonávat práci. Jen velmi obtížně strhne klienta k potřebným změnám.

Ideální předpokladem poradce je znalost a kombinace více oborů například systémy řízení a marketing s Public Relations, nebo modelování sociotechnických systémů a neurologie či psychologie apod. Poradce se zkušenostmi ze dvou oborů si uvědomuje mnohem více praktických dopadů svých návrhů. Hlavně hledá řešení problému klienta ve více oblastech a více rovinách. Klient dostane komplexnější řešení, ale také ušetří za dalšího poradce nebo dokonce za tým z poradenské společnosti.

O kvalitách poradce nejlépe hovoří:

  • Reference podané třetí osobou, hlavně úspěšné projekty.
  • Počet praktikovaných oborů.
  • Doba praxe v oborech a postavení.
  • Délka spolupráce s klienty.
  • Znalost metod a zákonů platících v daném oboru.

Poradenství a poradci na internetu

Najít kvalitního poradce není nic jednoduchého. K tomu ještě takového, se kterým si tým klienta bude rozumět. Mít jen profesionála, se kterým klient nechce komunikovat, ačkoliv jim umí velmi pomoci, je zbytečné. V poradenství jako v celé řadě oborů, nejlépe funguje doporučení známého. Tím se však velmi zužuje oblast hledání poradce. Největší možnosti nabízí internet. Je tu však právě problém s kvalitou a relevantností referencí a informací o poradci. Vždy je však možné si nechat od poradce doložit body, které jsou specifikované výše. Osobní setkání pak již více napoví, zda je poradce vhodný právě pro nás. Internet však dává mnohem větší možnosti, než jsou dnes využívány.

V ČR jsou více rozšířené katalogy poradců s jejich adresami než skutečně kvalitní poradenský portál. Na vlastnicesta.cz je možné si vybrat poradce podle oborů a i jejich kombinací, podle používaných metod (které umí aplikovat), filozofií, mezinárodních standardů, regionů, referencí. K poradenskému portálu také patří, k čemu jednotlivé metody slouží a jakých výsledků s nimi může klient dosáhnout.

Poradenský portál by měl otevírat diskuse na potřebná témata, podněcovat návštěvníky k vyjádřením. Široké veřejnosti nabídnout poradnu ve všech možných oborech. Takové podmínky není schopen splnit ani Národní registr poradců o jehož existenci se nyní vedou diskuse. Projekt za peníze Evropské unie přinesl jednorázové hromadné testování poradců, ale již delší dobu se poradcům nikdo nevěnuje. Klient se tedy opět musí spolehnout na reference, jež se mu podaří získat.

Připravil/a

#jak si vybrat poradce #kreativita #soudnost

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat