Vyjednávání je komunikační proces výměny informací mezi stranami s různými postoji, názory, potřebami, motivy apod. Cílem vyjednávání je najít vhodnou strategii, která povede k vzájemné  dohodě a užitku na obou stranách. Na složitá vyjednávání je vhodné si najmout nestranného vyjednavače, který zná základní pravidla vyjednávání a má skvělé komunikační dovednosti.