Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Change management – řízení změn

Zajistíme vám kompletní řízení změn a posílení zapojení zaměstnanců do transformace. Změny ovlivňují nejen fungování firmy, ale jistoty pracovníků. Vytrénujeme management a klíčové pracovníky na práci se změnou včetně komunikace. Prozkoumejte naše služby řízení změn a vyberte si, co právě potřebujete. Navíte, jak na to? Náš specialista po pár otázkách Vám navrhne komplexní plán zavedení změn. 

Jedinou jistotu, kterou dnes máme je, že vše se změní. Je to samá podstata života a tím i podnikání. Buďme vděční za chvíle, kdy nový produkt nebo nastavení firmy funguje. Je to časový okamžik, který nám dává prostor se připravit na nové změny. Připravit nový produkt, nové procesy, projekty, kompetence zaměstnanců a další. Umění řídit změny je nezbytnost současného managementu. Nejen to. Je to filozofie, jak připravovat zaměstnance na to, aby změny přijali a rozvinuly je přidanou hodnotu. Pomůžeme Vám natrénovat nebo přímo připravit vaši firmu na změny, které vás čekají. Řízení změn je jasná cesta ve které se zkratky nebo opominutí nevyplácí. 

Kdy je nutné spustit řízení změn

Manažeři ví, že denně řeší velké množství změn od opožděných dodávek, přes prostoje strojů, změny zadání zákazníka až po výpovědi zaměstnanců. Hlavní otázka je, kterou změnu mám opravdu řešit metodikou Řízení změn (change management)? Je to pokles zisku? Je to opoždění dodavatele? Co rozhoduje o tom, kdy svolám management tým a začnu strategicky připravovat změny? Situace, které jsou definované procesy to nejsou. Situace řešitelné běžnou znalostí a vytrénovanými kompetencemi to také nejsou. Ten klíč, se kterým Vás budeme učit pracovat a dovedeme vás k úspěšnému zavedení změny je 
 
narušení STATUSU QUO. 
 
Jak předem poznáte, kdy k tomu dojde vás naučíme rozpoznávat. Nejen to. Ukážeme vám, jak to udělat, aby vaši zaměstnanci nespadli do propasti odporu, chaosu a útěku z firmy. 

Strategická myšlenka

Stabilita týmu je vlastně schopnost flexibilně přijímat změny. 

Management změn

Připravte své manažery na zavádění změn. Každá změna začíná u managementu a jeho rozhodnutí, zda změnu opravdu řídit nebo jen nařídit. Na našem tréninku váš management naučíme leadership změn, konkrétně: 
 
 • rozpoznávání klíčových změn 
 • jak připravit zaměstnance na změnu  
 • jak předejít odporu vůči změně
 • jak připravit strategii změny
 • různé způsoby zavádění změny 
 • jak správně zohlednit kontext firmy pro změnu
 • vedení jednotlivců a týmů k radosti ze změny
 
Řízení změn není jednorázový projekt. Je to filozofie, kterou je třeba správně vést a žít, aby vás zaměstnanci následovali. Aby se změny staly vítanou součástí jejich života. Jen tak nastartujete dlouhodobý udržitelný rozvoj vaší firmy. 
Nenechte selhat váš transformační program připravte vlastní management na řízená změn. Klikněte a my vás natrénujeme – CHCI ŔÍZENÍ ZMĚN

Strategická myšlenka

Změna se začíná řídit dříve, než ji skutečně potřebujeme zavést! 

Co vše ovlivňuje řízení změn

Změny vznikají z řady naprosto odlišných míst. Získat je pod manažerskou kontrolu vyžaduje je poznat a najít cesty, jak je ovlivňovat. Základní klíčová míst vzniku změn, místa, která se pak odlišně ovlivňují jsou:
 
 • externí prostředí – nové požadavky zákazníků, EU, pokrokové produkty konkurence …
 • interní prostředí firmy – vyčerpání kompetencí, změna firemní kultury, …
 • životní změna lidí – založení rodiny, touha po nové práci, stárnutí, …
 • rozmach technologii – vznik elektromobylity, nástup AI, …
 
Společně si ukážeme, jaké postupy zvolit pro efektivní řízení změny podle toho kde vzniká nebo se nachází. různé typy změn, lidé přijímají jinak. K tomu je třeba přizpůsobit náš přístup.
Realizace změny zasahuje strategii, cíle, procesy, nastavení organizace, prostory pro práci, infrastrukturu, hodnocení výkonu, znalosti a kompetence lidí, motivaci, firemní kulturu, hlavně interní komunikaci.

Emoce v řízení změn

Změny vyvolávají řadu emocí jako je strach, odpor a nejistota. Management stojí tváří tvář ne logice, ale pocitům, které ovládají myšlení a výkon lidí. Zvládnout emoce vyžaduje aktivně tvořit pozitivní prostředí, empatické, posilující důvěru a také odolnost. Změna negativních emocí na pozitivní umožní zapojení potenciálu zaměstnanců. Správná práce s emocemi:
 
 • eliminuje odpor ke změnám
 • posiluj zapojení a motivaci
 • zvyšuje důvěru k manažerům a kolegům
 • posiluje odolnost vůči stresu
 • posiluji firemní kulturu a morálku jednotlivců a týmu
 
Emoce jsou základním aspektem lidské zkušenosti a významně ovlivňují způsob, jakým lidé vnímají změny, jak na ně reagují a jak se v nich orientují. Rozpoznání a účinné zvládání emocí je zásadní pro podporu přijetí, zapojení a odolnosti v iniciativách řízení změn.

Strategická myšlenka

Emoční zapojení zvyšuje výkon zaměstnanců o více než 20%.

Komunikace změny

Komunikace změny je nejtěžší komunikace, která vůbec existuje. Je náročnější než krizová komunikace. Je to obzvláště obtížné, protože musí změnu oznámit nebo odhalit ve správný čas. Je to doba, kdy jsou zaměstnanci schopni změnu pochopit, požadovat ji nebo ji přivítat. Snažší je, když máte připravené kulturní prostředí vítající změny, jako běžnou součást života. Navíc komunikace změny vyžaduje individuální přístup nejprve na úrovni jednotlivců, týmů a pak celé firmy. Komunikace obsahuje tyto klíčové části:
 
 • tvorba naléhavosti – identifikujete dopady a vlivy na jednotlivce
 • tvorba témat, která podporují správné flexibilní myšlení a požadovanou změnu
 • vytváření zájmu a nadšení
 • identifikace a zapojení klíčových osob
 • motivační řeč manažerů
 
Vše je třeba podpořit VIZUÁLNÍ TRANSPARENTNOSTÍ, přidat LASKAVOST A POCHOPENÍ. Hlavně odstranit z komunikace vše, co vytváří pocit oběti nebo viníka. Chcete přeci zapojení zaměstnanců a využití jejich potenciálů pro změny?
Více informací

Strategická myšlenka

Zapojení zaměstnanců se neslučuje se strachem, který vzniká při tlaku na výkon!