Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Automatizace workflow provádění auditů – případová studie

Audity, jako důležitá součást kontroly a rozvoje organizací, jsou nám všem důvěrně známé. Existuje jich celá řada, od auditů systémů řízení, bezpečnosti informací, BOZP, až po audity provozního charakteru, jako jsou 5S a lean audity. Automatizovat workflow lze u všech prováděných auditů a to ať jsou prováděny interně anebo externě. Benefity, které z automatizace plynou nabývají na významnosti s tím, jak často jsou dané audity opakované. Automatizace workflow auditů může proběhnout na straně auditovaného, ale také na straně auditora. Jedním z cílů je poté maximální ulehčení všech činností, které s auditem souvisí a to prostřednictví šablon, upozornění, generování požadavků a automatického vyplňování údajů, které by lidé jinak museli přepisovat.