Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Finanční analýza v praxi

Přineste si data a analyzujte je s lektorem! Seminář se zaměřuje na praktické použití finančních ukazatelů a analýz pro rozpoznání ekonomického zdraví firmy. Každý účastník si může přinést vlastní data a bude si je analyzovat pod dohledem odborného lektora a s anonymitou vůči ostatním účastníkům. Přineste si vlastní notebooky a data a zhodnoťte si vlastní firmu nebo se jen učte z příkladů od lektora.
Black woman leadership, whiteboard business analysis and presentation for meeting, workshop planning and team mentor. Manager talking, training and working vision, strategy idea and finance analytics.

Podnikatelé většinou začínají podnikat pro zisk a někdy i pro naplnění vlastního snu. Až po určité době podnikání zjistí, že nejde jen o zisk. Jde o celou řadu dalších ekonomických ukazatelů, které je mohou upozornit na blížící se problémy nebo dokonce krach jejich firmy pro kterou dlouhodobě vynakládali značné úsilí. Stále platí, že peníze hýbou světem. Naučme se je ovládat v náš prospěch. Dobré hospodaření s penězi nám umožní správně investovat, vytvářet jistoty, odměňovat zaměstnance atd.

Ekonomické řízení je stěžejní proces podnikového managementu

Ekonomické řízení rozhoduje o tom, zda budou či nebudou podnikatelské sny uskutečněny. Základním cílem každého podnikatelského subjektu by mělo být zvyšování tržní hodnoty firmy. Podnikatelům se jedná o dosahování zisku. Zisk však není jediná veličina určující prosperitu firmy. Pro hodnocení celkového finančního zdraví je nutné se zabývat všemi aspekty hospodaření. K tomu lze použít metodický nástroj označovaný jako finanční analýza. K ní se pak přidávají další moderní metody hodnocení výkonnosti firmy jako je například Ekonomická přidaná hodnota, či bankrotní a bonitní modely. Nejdůležitější částí celkového hodnocení finančního zdraví firmy je komplexní interpretace výsledků vyplývajících z uvedených metod. Samozřejmě velmi důležitá jsou rozhodnutí managementu, jak strategicky dále. 

Obsah

1. Úvod do finanční analýzy

 • Důvody pro zpracování finanční analýzy
 • Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy

2. Účetní výkazy podstatné pro zpracování finanční analýzy

 • Rozvaha
 • Výkaz zisku a ztrát
 • Cash-Flow

3. Tradiční metody finanční analýzy

Businessman drawing ROI (return on investment) with graphs
 • Ukazatele finanční analýzy 
 • Stanovení hodnot ukazatelů finanční analýzy

4. Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

 • Ekonomická přidaná hodnota
 • Diskontované cash-flow, Časová hodnota peněz

5. Vyhodnocení výsledků finanční analýzy

 • Benchmarking
 • Vývoj ukazatelů v čase

6. Komplexní praktický příklad na vyhodnocení finanční situace vybrané firmy včetně návrhů a doporučení

Cílová skupina účastníku

Seminář je určen manažerům a všem pracovníkům působících v ekonomické i neekonomické oblasti, jejichž úkolem je podílet se na finančním rozhodování ve firmě. Samozřejmě také vše zájemcům o finanční analýzu. 

Výsledek školení

Po absolvování tréninku “Finanční analýza v praxi” bude každý účastník znát ucelený nástroj pro hodnocení ekonomické výkonnosti podnikatelského subjektu nejen pomocí tradičních metod finanční analýzy. Měl by být schopen získané znalosti a dovednosti aplikovat na konkrétní případy a na základě výsledků by měl být schopen navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu.

Cena školení finanční analýzy

Cena zahrnuje pronájem místnosti, techniku, občerstvení (coffee break), tištěné materiály. Nezahrnuje ubytování a oběd.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat