Ukážeme Vám cestu, jak se stát zaměstnancem, kterého nikdy zaměstnavatel nebude chtít propustit. Zvýšíte si vlastní přidanou hodnotu. Pochopíte potřeby firem a jejich nároky kladené na zaměstnance. Získejte tak strategickou výhodu, která vám umožní získat lepší pracovní pozici nebo si stávající pracovní pozici udržet. 

Potřebuji dobře placené stabilní místo v pohodovém pracovním kolektivu…

…potřebujeme schopného, spolehlivého a aktivního kolegu, který se  dokáže přizpůsobit  našim nárokům. Někoho, kdo porozumí naší firmě.

Takto nějak vypadají potřeby a přání zaměstnanců a potenciálních zaměstnavatelů. Lze vzájemné potřeby a očekávání sladit tak, aby bylo dosaženo spokojenosti na obou stranách? Určitě ano. Na prvním místě bude třeba porozumět tomu, kdo, co a proč přesně očekává. Následně je třeba najít způsob, jak očekávání naplnit. Celá řada očekávání je díky typu firmy, oddělení a potřebách manažerů předem známá. 

Být dobrým pracovníkem…

Pracovník, který firmě pomáhá generovat příjmy, je pro firmu z ekonomického hlediska velmi důležitý, přičemž o ekonomice firmy nemusíte nic vědět. Každá firma má totiž jasný systém, potřeby, manažerský styl, apod. Stojí na několika pilířích – produkty, informace, nástroje a prostředky a zdroje mezi které patří “lidské zdroje”. Právě lidé uvádí v život všechny uvedené pilíře. Když víte, jak s nimi potřebuje management pracovat, umíte automaticky uspokojit potřeby svého šéfa a firmy. Také automaticky generujete příjmy. 

Další rozvoj vlastních schopností spolu s vyšší produktivitou a pracovní výkonností  představuje důležitý faktor, který ovlivňuje, jak získání, tak udržení dobrého pracovního místa. Samozřejmě je dnešní doba ve smyslu pracovních nároků velice pestrá. Ne vždy bývá přínos zaměstnanců pro společnosti, v nichž pracují, transparentní. O jeho zprůhlednění se musí postarat sám zaměstnanec. Mezi možnosti patří např. doplnění vlastních znalostí, měřitelnost vlastního výkonu, aktivita potřebná pro dosažení strategických cílů, dobrá pracovní morálka, podpora pracovního kolektivu a řada dalších. V jednoduchosti lze říci, že každé pracovní místo musí mít pro firmu opodstatnění a to jak v ziskovém, tak neziskovém sektoru. Tímto opodstatněním je „přínos“, který zaměstnanec zaměstnavateli přináší.

Seminář je proto veden s důrazem kladeným na zvyšování pracovní hodnoty zaměstnanců prostřednictvím zvyšování osobní produktivity – přínosu, který pro zaměstnavatele znamenají.

Obsah webináře 

Proč hledám a chci si udržet pracovní místo? 

 • jaká je moje motivace pro práci,
 • jak poznám vlastní talent bez podpory drahých specialistů,
 • jak naleznu práci odpovídající mým talentům,
 • jak dosáhnu lepšího pracovního ohodnocení a zároveň vyšší spokojenosti nadřízeného,
 • Covid nám otevírá nové možnosti.

Jak si získat a udržet pracovní místo

 • jak představit vlastní hodnotu,
 • jak prokazovat v práci vlastní hodnotu,
 • jak zjišťovat nároky a potřeby nadřízeného a firmy,
 • jak sdělovat vlastní přání nadřízenému,
 • co zaměstnavatelé chtějí a jací lidé se „dnes těžko hledají“.

Základní potřeby a očekávání firem a nadřízených

 • výkonnostní nároky kladené na zaměstnance,
 • osobnostní nároky kladené na zaměstnance,
 • čím překvapit svého šéfa.

Klíč k dlouhodobé spolupráci

 • seznámení se s cíli společnosti pro níž pracuji,
 • nároky kladené na mechanické X kreativní pracovní pozice,
 • zaměření se na práci X zaměření se na výkonnost,
 • osobní rovina pracovního výkonu X týmová spolupráce a synergický efekt.

Cílová skupina účastníku

Seminář je určen: 

 • zaměstnancům firem, kteří chtějí prokázat vlastní hodnotu pro svého zaměstnavatele, zlepšit vlastní výkon a zajistit si silnou pracovní pozici,
 • lidem, kteří hledají nové zaměstnání a chtějí porozumět sami sobě a učinit cílenější volbu zaměstnání,
 • ty, kteří chtějí inspiraci, nové znalosti nebo jen načerpat novou energii pro větší pracovní jistotu.  

Výsledek školení

Po absolvování tréninku “ Jak být dobrým pracovníkem, získat si a udržet pracovní pozici " získá každý účastník jasný návod co a jak dělat lépe, jak dokázat zaměstnavateli vlastní hodnotu, odpovědi na konkrétní otázky od zkušených lektorů.

Registrace 

Na webinář se zaregistujete po kliknutí na tlačítko. 

Představení lektorů 

   
Tomáš Gabriel Roblík Jiří Střelec

8 let praxe 

lektor  profesního a osobnostního rozvoje zaměstnanců 

specialista outsourcovaného HR 

25 let praxe 

lektor managementu a leadershipu

autor speciálního systému osobního rozvoje – Vlastní poznání – síť znalostních linii