Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Mediální komunikace pracovníků – školení

Schopnost komunikace managementu firmy s médii a s novináři patří nedoceněné, přesto klíčové kompetence. Kterýkoli výkonný představitel organizace se v krizi může stát předmětem mediálního zájmu, a ten nemůže delegovat na příslušné specialisty. Schopnost managementu adekvátně komunikovat s novináři se tak stává nezbytnou součástí schopnosti firmy prezentovat se navenek, a to zvláště v obtížných situacích.
Medialni-komunikace

Mediální kompetence managementu patří mezi velmi významné kompetence, jež jsou vyžadovány po řídících pracovnících. I když je nevyužijeme každý den, právě v době, kdy se stanou podstatnými, tedy kdy se organizace dostane do středu zájmu médií, rozhodují někdy o jejím úspěchu, nebo dokonce i další existenci. Jejich rozvoj je proto výsostným zájmem každé firmy a přináší ji přidanou hodnotu v podobě schopnosti prezentovat se nikoli prostřednictvím jediného, styčného pracovníka, ale celým managementem. Schopnost mediální komunikace se ale nevyužije pouze v krizových situacích. K veřejné prezentaci úspěšné firmy patří mimo jiné to, že její představitelé jsou váženými a oslovovanými experty na problematiku, jíž se firma zabývá v médiích. Aby mohli být takovýmito experty, potřebují nejen rozumět své práci, ale též domluvit se s novináři.

Cíle školení

 • Získat teoretické a praktické poznatky o fungování médií a základní informace nutné pro interakci s nimi
 • Naučit se zvládat nejběžnější situaci v komunikaci s novináři

Max. počet účastníků: do 15
Délka semináře: 8 – 16 hod.

Obsah mediální komunikace

 • Základy teorie médií: jak novináři získávají informace, jak s nimi pracují a jak vytváří své výstupy
 • Kdo jsou novináři? Jejich odbornost, vzdělání, osobní motivace k práci a pracovní postupy
 • Kdy se staneme objektem zájmu médií? Čím je tento zájem vyvoláván a veden?
 • Jak se vyvíjí zájem médií o firmu?
 • Co dělat, staneme-li se předmětem mediálního zájmu?
 • Nejběžnější situace v komunikaci s médii:
  • Jak reagovat, jsme-li osloveni
  • Jak se připravit na rozhovor s novinářem
  • Jak komunikovat s novinářem, jak odpovídat na otázky
  • Jak hrát roli experta
  • Jak poskytovat informace médiím
 • Nejběžnější problémy v komunikaci s médii
  • Co dělat, když o nás píšou lži
  • Co dělat, dojde-li k nesprávné interpretaci informací, které jsme poskytli
  • Co dělat, když o nás média mlčí a neměla by
  • Jak se chovat, jsme-li v roli „obžalovaných“
  • Jak se chovat, jsme-li mediálně osočováni experty
 • Dlouhodobý management vztahů s médii

Školení je realizováno formou teoretické přednášky a praktického procvičení vybraných situací s lektorem, profesionálním publicistou, mediálním poradcem. Teorie a praktický nácvik jsou ve vzájemném poměru 1:1. Významnou částí školení je diskuze a objasňování té problematiky, o kterou mají účastníci zájem, rozbor konkrétních situací, chyb a úspěšné komunikace.

Výsledky školení mediální komunikace

 • Pochopení základních procesů mediální komunikace
 • Osvojení si dovedností nutných pro úspěšnou komunikaci s médii
 • Získání sebevědomí pro setkání s médii
 • Osvojení si dovedností nutných pro hraní role experta

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat