Kdo dovede profesionálně a rychle zavádět změny ve firmě, má výraznou výhodu. Zavést změnu však znamená překonávat zásadní překážky vlastních pracovníků, zvyků, ale i strnulých procesů. Změna většího charakteru většinou vyžaduje dobu 1 roku. S naším Real managerem a týmem poradců ji můžeme zkrátit na měsíce. 

Provést změnu ve firmě znamená jít proti zaužívaným postojům, zvykům, standardizovaným procesům. Prostě bouráte klapky na očích a potřebujete lidem vysvětlit, že „jinak“ to bude lepší. To kolegové, kteří Vás znají a roky s Vámi spolupracují, nemusí přijímat příjemně. Změny totiž sebou nesou dočasnou ztrátu „jistoty“ a nové „jistoty“ jsou jen v příslibu.

Navíc Vy sami, stejně jako každý ve svém prostředí, máte klapky na očích také. Profesionálně realizovat změny, znamená nejprve hledat nezaujatě nejlepší řešení pro budoucnost firmy. Následně hledat způsoby, jak změnu zavést, aby ji lidé použili. Stávající management velmi často již některá řešení ani nezvažuje, protože očekává, že to se stávajícími lidmi nepůjde.

Real | Interim manager v týmu s externími poradci

Jsme si plně vědomi výhod a nevýhod poradenské práce. Stejně tak i práce interim managera. Naše síť nám však dává možnost spojit výhody interim managera (kterého nazýváme real manager, protože musí vykonávat reálnou práci denně u klienta), externího poradce, či lektora.

Náš Real manager podle Vašeho zadání a hlavně potřeb si hned na začátku případně přizve na rychlý rozbor situace poradce s potřebnou specializací. Stejně tak i v průběhu své práce využívá externích poradců, kteří se skrze komunikační systém zapojují do práce, byť by se jednalo jen o 1 hod měsíčně. Klient je o všem řádně informován. Ve vhodných chvílích poradce připravuje společně s Real managerem trénink pro zaměstnance na míru. Klienta již zná a je schopen jít přímo na podstatu věci. Tím se spojují výhody Real managera, poradce ve prospěch klienta a hlavně budoucnosti firmy.

Na co je Real | Interim manager vhodný

Real management je služba vhodná na omezenou dobu. Jde o to v krátkém čase připravit ve firmě potřebné změny a vytvořit tak nové prostředí. Zároveň Real manager připravuje „místní“ management na vedení firmy v tomto novém prostředí. Real manager zastává např. 3 měsíce předem definovanou manažerskou pozici. Pomáhá majiteli, nebo zasvěcenému managementu s realizací a řešením problémových věcí ve firmě. Real managera je vhodné využít v těchto situacích:

 • rozjezd nové firmy
 • start samostatného projektu, který musí být provázán do stávajícího systému firmy
 • zavedení značky na trh
 • expanze firmy/značky
 • restrukturalizace firemních systémů:
  • jednotlivých oddělení
  • celé firmy 
  • vzájemné provázanosti
 • změny nastavení firmy
 • zvýšení účinku školení – každodenní breafing, motivace a kontrola
 • … na další možnosti nás prosím kontaktujte …

Systém práce – REAL MANAGERA

Systém práce je odlišný od klasických interim managerů. Využíváme zázemí sítě specializovaných poradců, a proto náš postup je:

 1. Podepsání mlčenlivosti  – všichni zúčastnění nejprve podepíší smlouvu o mlčenlivosti a seznámí klienta s podmínkami spolupráce.
 2. Úvodní rozbor a plánování  – společné setkání majitele, Real managera a vybraných poradců. Poradci pomáhají nastavit efektivní plány pro realizaci požadovaného cíle.
 3. Schválení plánů implementace , komunikace, tréninků – zavedení změn chápeme jako komplexní záležitost, která má vytvořit nové prostředí firmy. Takové, aby pracovníkům pomáhalo využít změn.
 4. Realizace Real managerem s průběžným zapojením externích poradců dle potřeby
 5. Měsíční hodnocení  – majitel firmy je průběžně informován o výsledcích a změnách. Aspoň 1x za měsíc, je-li to potřeba, je oficiální vyhodnocení dosažených výsledků, za účasti poradců. Je to proto, aby bylo možné správně reagovat na změny v průběhu realizace a optimalizovat postup.
 6. Trénink zaměstnanců – je-li, probíhají tréninky pod vedením poradců nebo Real managera.
 7. Vyhodnocení dosažených cílů a doporučení pro další rozvoj firmy – bez doporučení neodcházíme.

Přínosy Real managera

Real manager kromě toho, že musí dosáhnout stanovených cílů, výstupů přináší:

 • Nezávislý a nezaujatý pohled
 • Objektivní řešení
 • Konstruktivní přístup k problémům
 • Hledání řešení bez emocí
 • Pomoc jen na nezbytně nutnou dobu
 • Znalostní a zkušenostní potenciál
 • Manažerskou kapacitu
 • Specifická know how týmu poradců

Ekonomická výhodnost Real (interim) managera

Nezbytnou otázkou je kolik stojí práce Real managera. Zkusme si porovnat, kolik stojí průměrně interim manager, kolik vlastní manager a pak naše nabídka Real manager.

INTERIM manager   VLASTNÍ manager   REAL manager

20 – 30.000 Kč denně

400 – 600.000 Kč na měsíc

 

plat a nezbytné náklady na manažerskou práci

120.000 Kč na měsíc

  90.000 Kč na měsíc

Když porovnáte náklady na vlastního manažera, musíte započítat minimálně položky uvedené v tabulce. To zde nekalkulujeme s potenciálním odchodným, když by Vám manager nevyhovoval. 

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ

Manager

hrubá mzda

zákonné povinnosti

náklady auto – leasing

náklady auto – provoz

diety, cestovní náklady

notebook

telefon

repre fond

měsíční náklady CELKEM

vlastní

60.000

21.600

10.000

20.000

2.000

1.500

900

4.000

120.000

REAL

 

90.000

 

měsíční úspora

30.000

Cena nabídky Real (interim) Managera

Cena se definuje, dle náročnosti a komplexnosti jednotlivých projektů, dle časové náročnosti a samozřejmě dle velikosti firmy. Cena se pohybuje okolo 90.000 Kč za měsíc. Jsou-li využiti poradci, je hrazena jen jejich skutečně odvedená práce v systému komunikace za jejich individuální sazby.

Pošlete nám své zadání a my Vám navrhneme optimální kalkulaci.