Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.
vlastnicesta-profil-specialisty-miroslav-kovar-10-2023-02

Miroslav Kovář

Mentor, specialista v oblasti financí

Jsem specialistou na podnikové finance, finanční procesy a financování. Prakticky nastavuji cesty pro zajištění finančních zdrojů, abyste se mohli plně soustředit na vlastní produkty a další rozvoj firmy. Mám více jak 25-ti leté zkušenosti a odbornou praxi na manažerských pozicích ve financích a exekutivě u různých, převážně výrobních podniků, jak privátních, s obratem od několika desítek milionů korun, tak korporátních s obratem několika miliard.
let praxe
0

Roků praxe

25 roků

Jazyky

Čeština

Motto

FINANČNÍ MANAŽER, MENTOR, INTERIM CFO. VEDU KLIENTY K FINANČNÍMU ÚSPĚCHU. PROZUMÍM I TECHNICE, NEJEN FINANCÍM. ROZVÍJÍM MANAŽERY ŽIVOTNÍMI PŘÍBĚHY.

Své zkušenosti v současné době poskytuji klientům formou interim managementu, poradenství a mentoringu v oblasti Financí a exekutivy. Pomáhám Finančním ředitelům a manažerům dívat se na reportovaná data z jiného úhlu pohledu a prezentovat je tak, aby skutečně vypovídala o stavu firmy a jejím vývoji.

Zkušenosti

  • Řízení firemních financí – cash-flow, forecasting, risk management, likvidita, financování,…),
  • Budování finančních týmu – Řízení a stabilizace týmu, mentoring,
  • Zastupování firmy – úřady státní správy, banky, auditoři, právníci, dodavatelé, klíčový zákazníci,
  • Zavádění standardů a procesů – manažerské účetnictví, controlling. směrnice, interní legislativa,
  • Řízení nákladů – obrat hospodaření ze ztráty do zisku – EBITDA, HV,
  • Financování firmy – zajištění provozního financování a investičních projektů

Rozumím i technice, nejen financím

V praxi jsem velmi užitečný pro všechny strojírenské, servisní, výrobní firmy, protože jsem získal vysokoškolské vzdělání ekonomického i technického směru. Technicky jsme schopen pochopit podstatu Vašeho byznysu a o to lépe nastavit jeho finanční řízení. Reálně vidím to, co se za čísly skrývá, např. z hlediska objemu práce, technologických postupů, materiálu, logistiky apod.

Finanční procesy jednoduše

Naučil jsem se i složitější věci a procesy vidět jednodušší formou. Přenést je ze světa čísel do reality běžného života, ve kterém žijeme. Většina lidí si potom dokáže i složité věci představit mnohem lépe a reálně.

Rozvíjím manažery životními příběhy

Mentoring se mnou není jen o číslech a nudných tabulkách. Vše je třeba chápat v kontextu. Tak používám životní příběhy, které jsem prožil na vysvětlení podstaty řízení financí. Není-li to nutné pak místo pojmů jako likvidita, cashflow, Altmanův koeficient, apod. uslyšíte příběhy, jako:

  • Svatební koláčky
  • Upouštěná přehrada
  • Prázdná lednice

Oblasti zkušeností

Mezi mé nejvýznamnější reference patří působení ve firmách z oblasti strojírenské výroby, energetiky FIREM zabývajících se engineeringem a dodávkou technologických celků pro energetiku a teplárenství. Silný základ znalostí jsem získal ve firmě KORADO, a.s. kde jsem 13 let působil na pozici vedoucího finančního oddělní a deset let jako tajemník orgánů společnosti. Následně jsem působil u firem z oblasti energetiky, a to jednak u firmy FANS, a.s., kde jsem byl v pozici Finančního ředitele a člena představenstva, tak ve firmě ŠKODA Praha, a.s., člena skupiny ČEZ, kde jsem působil na pozici Finančního ředitele.

Rozsah mé odpovědnosti

Reálně jsem u 5+ firem odpovídal za komplexní řízení financí a zajišťoval pozice finančního manažera nebo Finančního ředitele/CFO

Na pozicích Finančního ředitele/CFO jsem řídil veškeré finanční procesy a měl zodpovědnost za klíčové oblasti managementu, jako je zajištění komplexní finanční, účetní a daňové agendy, řízení financí mateřské společnosti i skupiny, vyhodnocení plnění finančních plánů a klíčových ukazatelů, reporting, nastavování a kontrola procesů, nastavení a zajištění schvalovacích procesů.

Obhajoba čísel před „Big 4“

Mezi mé další činnosti patřila obhajoba výsledků nejen před auditory, často z „BIG4“ (Ernst&Young, KPMG, Deloitte), ale i ve statutárních orgánech, kterých jsem byl i členem.

Mezi klíčové činnosti patřila rovněž zodpovědnost za tvorbu ročních a střednědobých plánů a rozpočtů, jejich vyhodnocování a kontrola.

Financování a zajištění finančních zdrojů

Během své odborné praxe se mi podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků při zajišťování finančních zdrojů (financování, bankovní záruky, akreditivy) nejen pro rozvoj a růst firmy, ale i na financování projektů, především do exportních teritorií (Rusko, Kazachstán, Indie), a to díky dlouhodobé dobré spolupráci s největšími finančními ústavy v České republice, kdy se nám v několika případech podařilo najít způsoby financování i nestandardních a složitých projektů.

Kurzy

Články

Řízení financí je dnes naprosto nezbytnou firemní kompetencí, bez které firmy nemohou přežít. Její důležitost roste zvláště v krizových obdobích, kdy ceny létají jako na vlnách tsunami. Koho firmy potřebují, aby zvládli tyto turbulence? Úřednicky myslící CFO to nezvládne. Firmy potřebují někoho KREATIVNÍHO, někoho, kdo je schopen vymýšlet strategické finanční kroky dlouho dopředu.
|
Každá situace je řešitelná a krize také. Jsou jasně definovaná pravidla, která je třeba v managementu financí dodržovat, aby vaše firma fungovala. Jiná pravidla jsou v době hojnosti a jiná v době krize. Která to jsou, abyste firmu vyvedli z finanční krize?
|

Dovednosti a praxe

Finance | Finanční analýzy

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Finanční stabilizace v době krize – Vyjednání a zajištění nových bankovních zdrojů pro růst firmy, Refinancování úvěrů u ČKA ve výši 1,5 mld. Kč – KORADO, a.s.,

Zajištění finančních zdrojů pro extrémní růst firmy (navýšení obratu na 2,5 násobek během dvou let, obrat na konci období 917 mil. Kč), zajištění finančních zdrojů a finančních nástrojů (bankovní záruky, akreditivy) – FANS, a.s.,

Finanční stabilizace, vyjednání a zajištění nových bankovních zdrojů pro růst firmy- obrat 1,75 mld. (Y/Y 15 + 20 %) – CEE Logistics a.s.


Krizový management

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Krizové finanční řízení v době celosvětové krize 2008 – 2009,

Projekty v pozici interim managera – finance – analýza a nastavení procesů, revize stávajícího financování, nastavení controllingu a reportingu


Poradenství

MENTORING

Mentoring finančního ředitele středně velké firmy holdingového typu se zaměřením na manažerské účetnictví, nastavení controllingu, reportingu a finančního řízení

Certifikáty