Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera učitele pro méně zkušené kolegy nebo ty, kteří chtějí rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti. Tito učni se odborně nazývají mentee.

Mentor musí mít hlavně zájem předávat své znalosti a zkušenosti mladším méně zkušenějším. Z toho vyplývá, že misí mít značnou trpělivost pro učení. Mít důvěru a schopnost někoho jiného učit. Za schopností učit se skrývá:

  • poznat schopnosti mentee
  • určit cestu/způsob jak naučit mentee nové znalosti
  • stanovat vhodné cíle
  • vytvářet situace a podmínky pro osvojení nových návyků