Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Organizace firmy a procesy

Poskytujeme majitelům, manažerům komplexní a efektivní nastavení organizace firmy. Vycházíme z vašeho podnikatelského záměru a budoucích vizí. Zaměřujeme se na detailní nastavení a optimalizaci všech klíčových procesů. Navrhujeme jasnou a funkční organizační strukturu, která přesně definuje role a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. Díky tomu se zlepší nejen interní komunikace, ale i celková efektivita práce. Součástí našich služeb je také zavedení efektivních reportingových systémů, které vám umožní mít neustálý přehled o výkonnosti vaší firmy. Kromě toho poskytujeme pravidelná a na míru šitá školení pro vaše zaměstnance, aby byli dobře obeznámeni s novými i stávajícími procesy a mohli pracovat co nejefektivněji. Naše řešení vám tak pomůže dosáhnout vyšší produktivitu, lepší koordinace týmu a celkové zlepšení výkonnosti vaší firmy, což povede k dosažení vašich obchodních cílů a dlouhodobému úspěchu. Nevíte jak na to? Náš specialista Vám po pár otázkách navrhne postup práce s firemní strategií.  

Správné nastavení organizace firmy, procesů, reportingu a rolí zaměstnanců rozhoduje o dosažení podnikatelského záměru a efektivního čerpání firemních zdrojů. Organizační struktura rozhoduje o tom, zda v organizaci bude vznikat spolupracující harmonie nebo izolované písečky manažerů, či hůře zázemí pro úniky a ztráty. Strukturou, systémem procesů a rolí předurčujete spolupráci a produktivitu zaměstnanců. Prostě každý musí vědět, co má dělat a jak. Tím se vyjasní i požadavky na nové zaměstnance a navíc i hodnocení kvality jejich práce, samozřejmě i odměňování. Pak může nastoupit reporting. Reporting potřebujete pro správné a rychlé rozhodování. Jenže to zase není možné, pokud vám procesy nezajistí i správná data a informace. Nakonec je třeba nadchnout zaměstnance pro dodržování procesů. Celkově tak správné nastavení těchto aspektů vede k lepší komunikaci, vyšší produktivitě a celkovému zlepšení výkonnosti firmy. Níže jsou popsané klíčové oblasti firemní strategie. O tom, které je vhodné nasadit a jak, doporučuji se poradit se specialisty Vlastní cesty. 

Tvorba organizační struktury

V případě, že potřebujete kvalitně nastavit vnitřní uspořádání firmy, organizační struktura je pro tento účel skvělý nástroj. Díky této struktuře získáte nejen obrazné zachycení provázanosti vztahů jednotlivých týmů, ale také zvýšíte povědomí o rozdělení jednotlivých odpovědností. Pokud se obáváte úskalí, která sestavení této užitečné mapy organizace provází, jsme připraveni vás tímto procesem odborně provést. Výsledkem pak bude jasný a funkční obraz vaší společnosti, jejích jednotlivých částí a hranic jednotlivých odpovědností.

Mapa procesů

Rádi vám pomůžeme připravit mapu procesů. Mapa je hlavním rozcestníkem všech procesů, které firma potřebuje, proto aby vyrobila nebo poskytla produkty a služby, které nabízí zákazníkům. Mapu společně zpracujeme tak, že vás povede rychle a efektivně k vydělávání peněz. Pomůžeme vám správně nastavit vrcholové odpovědnosti za definování procesů v souladu s organizační strukturou a firemní strategii. Řízení firmy vždy vychází ze strategie a cílů, kterých potřebujeme dosáhnout. Budete vizuálně vidět, kdo a jaké procesy vede. Mapa vám představí vrcholové procesy a tím i poodhalí aktivity, které ve firmě potřebujete.
 
  • Vyjasníme strukturu a přínosy vašich produktů a služeb
  • Určíme tok realizace zakázky, který vám vydělává peníze
  • Doplníme všechny nutné procesy pro vedení firmy a práce se zákazníky
  • Vydefinujeme odpovědnosti v mapě procesů
  • Navrhneme mapu procesů v souladu s firemní strategii
  • Navrhneme grafické zpracování mapy procesů ve stylu vaší firmy
  • Použijeme mapu procesů pro zlepšování firmy
individuální komunikace 2 lidí a komunikační dovednosti v praxi

Zpracování a optimalizace procesů

v přípravě 

Strategická myšlenka

Emoční zapojení zvyšuje výkon zaměstnanců o více než 20%.

řízení firmy

v přípravě 
individuální komunikace 2 lidí a komunikační dovednosti v praxi

Role pracovníků a činnosti

v přípravě 

Školení na management systém a procesy

v přípravě 

Reporting a kpi

v přípravě 

Komunikace procesů

v přípravě

Strategická myšlenka

Zapojení zaměstnanců se neslučuje se strachem, který vzniká při tlaku na výkon!