Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Automatizace a digitalizace: zkušenosti s automatickým hodnocením produktivity

Hodnocení produktivity – jedna ze základních aktivit a jeden ze základních údajů, který využíváme při stabilizaci procesů, zvyšování výkonnosti, plánování a kontinuálním zlepšování. Abychom byli schopni údaj o aktuální reálné produktivitě efektivně využívat, musíme si být jisti, že měříme správná data a analyzujeme je správným způsobem. Na základě tohoto údaje jsme schopni identifikovat související problémy, anebo je dokonce predikovat. A to ať na straně strojů, dodávek materiálu, pracovníků anebo pracovního prostředí. S daty můžeme pracovat různými způsoby, abychom dokázali vyhodnotit odchylky od normálního stavu a abnormality a díky tomu najít kořenové příčiny problémů.

Automatizace workflow provádění auditů – případová studie

Audity, jako důležitá součást kontroly a rozvoje organizací, jsou nám všem důvěrně známé. Existuje jich celá řada, od auditů systémů řízení, bezpečnosti informací, BOZP, až po audity provozního charakteru, jako jsou 5S a lean audity. Automatizovat workflow lze u všech prováděných auditů a to ať jsou prováděny interně anebo externě. Benefity, které z automatizace plynou nabývají na významnosti s tím, jak často jsou dané audity opakované. Automatizace workflow auditů může proběhnout na straně auditovaného, ale také na straně auditora. Jedním z cílů je poté maximální ulehčení všech činností, které s auditem souvisí a to prostřednictví šablon, upozornění, generování požadavků a automatického vyplňování údajů, které by lidé jinak museli přepisovat.

Digitalizace a automatizace musí mít respekt k lidem a firemní kultuře

Většina manažerů se již potkala s pojmem Industry 4.0 jehož velkou součástí je také automatizace, digitalizace a automatický sběr a zpracování dat. Soustředění se na technickou stránku rozvoje organizace v tomto směru je jistě tím, co bylo v posledních letech hlavní otázkou při mnohých setkáních a konferencích s klíčovým tématem rozvoje výrobních společností. Jste však připraveni na to, jaké změny se promítnou s novými systémy do firemní kultury, kompetencí lidí a do jejich vnímání vlastní práce? Vedete své lidi celým procesem změny a rozvoje také s citem k nim? Rádi bychom vám odpověděli na otázku, proč je důležité věnovat se také netechnickým stránkám, souvisejícím s automatizací a digitalizací.