Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Digitalizace a automatizace musí mít respekt k lidem a firemní kultuře

Většina manažerů se již potkala s pojmem Industry 4.0 jehož velkou součástí je také automatizace, digitalizace a automatický sběr a zpracování dat. Soustředění se na technickou stránku rozvoje organizace v tomto směru je jistě tím, co bylo v posledních letech hlavní otázkou při mnohých setkáních a konferencích s klíčovým tématem rozvoje výrobních společností. Jste však připraveni na to, jaké změny se promítnou s novými systémy do firemní kultury, kompetencí lidí a do jejich vnímání vlastní práce? Vedete své lidi celým procesem změny a rozvoje také s citem k nim? Rádi bychom vám odpověděli na otázku, proč je důležité věnovat se také netechnickým stránkám, souvisejícím s automatizací a digitalizací.
robot-3010309_1920

64%  společností již začalo s nějakými investicemi do chytrých řešení. 

71%  CEO věří, že Industry 4.0, potažmo umělá inteligence, bude mít výrazný vliv na jejich podnikání.

A kde se vidíte vy? Nejenom výrobní firmy, ale také společnosti z oblasti služeb, bankovnictví, či zdravotnictví vnímají potřebu změny a trendy, které s novou digitální érou přicházejí.

Digitalizace umí pomoci firmám přiblížit se k zákazníkovi, zlepšit business a poskytované služby. Na druhé straně ale také umožňuje dosáhnout stavu, kdy neplatíme naše zaměstnance za přepisování dat v tabulkách a dáváme jim možnost soustředit se na tvorbu hodnoty pro firmu, na inovace a rozvoj. Tato změna je pro pracovníky natolik dramatická, že je potřeba je na ni připravit a podřídit těmto změnám plně také způsob řízení a firemní kulturu.

CESTA K DIGITÁLNÍ FIRMĚ

Cesta k digitalizaci v sobě kloubí 6 základních prvků, z nichž jenom polovina jsou technického charakteru. 

 1. Technologie
 2. Data
 3. Procesy
 4. Organizace
 5. Řízení
 6. Bezpečnost

Všechny tyto oblasti je nutné hodnotit a rozvíjet, pokud chceme dosáhnout udržitelného stavu po implementaci prvků Industry 4.0. Udržitelnost, kontinuální zlepšování interních procesů, kvalitní a loajální pracovníci a fungující technologie vytvářejí společně symbiózu úspěchu.

Trendem dnešní doby je soustředit se zejména na technické prvky, mezi které patří oblast technologie, data a bezpečnost. Mnoho firem se také v současné době omezuje pouze na technologie a data. Na základě úspěšných implementací již dnes víme, že digitalizace a automatizace může společnostem pomoci ke zvýšení příjmů o 2,6% a současnému snížení nákladů o 3,6%. K dosažení tohoto cíle je však nutné respektovat také netechnické prvky: procesy, organizaci a řízení. Je potřeba myslet na to, že digitalizací nenahradíme všechny naše podřízené a kolegy za roboty, stále tady budou i ve chvíli, kdy se kultura firmy přirozeně změní a tranformuje do digitálního věku. Tito lidé musí změny přijmout, naučit se v nich efektivně pracovat a dále interní procesy inovovat. Vše musí také směřovat k vrcholovým cílům organizace, naplňovat dlouhodobou strategii a vizi, kterou si firma stanovila.

Připravte své lidi, zásadní je zejména to, že:

 • Lidé rozumí tomu, co se mění a proč změna nastává;
 • Lidé rozumí tomu, jak se firma promění a jak toho mohou být součástí, jak se mohou zapojit​;
 • Nebojíme se zapojovat pracovníky od vrcholového managementu až po lidi z výroby, kteří jsou tím nejcennějším, co firma má i v digitální době​;
 • Lidé získávají nové dovednosti, které aktivně rozvíjíme​;
 • Klademe důraz na procesy a standardy​;
 • Řešíme kontinuitu businessu;

JAK PŘEJÍT DO DIGITÁLNÍ ÉRY

Přechod do digitální éry není pouhou instalací nové technologie. Jde o strategickou, dlouhodobou, centrální změnu, která ovlivňuje ve firmách každý aspekt fungování. Pokud lidé tuto změnu nepřijmou a nebudou schopni se adaptovat na nové prostředí, nebude změna udržitelná, anebo bude vytvářet iluzi udržitelnosti, ve které budou lidé bojovat s odlišnou realitou, než jakou budou ukazovat automaticky zpracované reporty. 

Pokud strategicky naplánujete kroky ve všech šesti prvcích od technologie po bezpečnost, dosáhnete v oblasti digitalizace a automatizace úspěchu. Můžete využít následující postup:

 • úvodní zhodnocení současného stavu organizace pro každý prvek
 • implementace změn na úrovni strategie a vize společnosti
 • popsání projektu včetně jeho cílů, zainteresovaných stran, rizik, průběhu a zapojení externistů
 • provedení jednotlivých kroků s ohledem na: technologie, kvalitu dat, vzdělání pracovníků, procesní změny, nový přístup k řízení, apod.
 • průběžná evaluace jednotlivých prvků – kam jsme se posunuli, proč jsme nedosáhli cíle, co bylo příčinou
 • ukotvení budoucího stavu – digitalizace a automatizace je nekončící proces, je potřeba postupovat systematicky po malých krocích

Přejeme vám hodně úspěchů na cestě k digitální firmě budoucnosti!

 

Připravil/a

#automatizace #Digitalizace #firemní kultura

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat