Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Ukazatel EVA – ekonomická přidaná hodnota

Základní myšlenkou podnikání je především maximalizace zisku, který je dán rozdílem výnosů a nákladů přijatých či vynaložených na provozní, finanční či mimořádnou činnost. Na základě uvedeného se jedná o zisk účetní. Z hlediska výkonnosti hospodářských subjektů je však nutné brát v potaz zisk ekonomický, který na rozdíl od zisku účetního, je rozdílem výnosů a ekonomických nákladů. Ekonomické náklady pak vyjadřují nejen náklady účetní, ale také náklady ušlé příležitosti, jejichž hodnota se rovná peněžní částce, která byla ztracena tím, že zdroje nebyly vynaloženy na lepší alternativu. Právě tato kritéria splňuje ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota) hodnotící ekonomickou výkonnost hospodářských subjektů.