Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

K – metoda

Metoda K je jednoduchou metodou určenou pro všechny, kteří potřebují efektivně komunikovat s médii, novináři apod. Snadno vede uživatele k vytvoření účinné komunikační strategie a hlavně vyvyrovat se zbytečným chybám, které se pak v médiích nedají vzít zpět.
Metoda-K-media-2

K čemu slouží?

K-metoda slouží k přípravě komunikační strategie s masovým médiem; novinářem, případně i s jinými zájmovými subjekty.

Historie vzniku

Snahy o vytvoření standardizovaného  systému přípravy strategie pro komunikaci s médiem spadají do počátků 20 století. Jejich skutečné zintenzivnění se však datuje do doby masivního rozmachu televize jako nového média.  Nevýhodou většiny strategií stanovujících jak se chovat v komunikaci s médiem založených na jednoduchém a snadno  pochopitelném principu byla jejich malá flexibilita – neschopnost přizpůsobit se konkrétní situaci.  Nevýhodou těch flexibilních byla špatná zapamatovatelnost a z ní plynoucí problémy.

Systém  založený na jednoduše pochopitelném principu stěžejních zásad komunikace s možností jejich flexibilního výběru se začal poprvé používat pravděpodobně v 80. Letech v USA. K-metoda je jeho pokračováním, ale současně rozvinutím.

Jak se používá?

Použitím K- metody vzniká snadno zapamatovatelný souhrn určitého počtu písmen „K“ označujících jednotlivé prvky plánované  strategie komunikace.  Strategie vyplývá z dané situace a  z parametrů očekávané komunikace. Jednotlivé prvky jsou voleny z širšího vzorku možností s pevně stanovanými vlastnostmi a situacemi, ve kterých je vhodné je použít.

Kdy se používá?

Kdykoli v rámci přípravy komunikace s novináři, a to buď jako  reakce na konkrétní situaci, nebo i při plánování  strategie mediální komunikace v obecné míře. K-metoda může být zahrnuta na obecné úrovni do procesu reakce na mediální podněty a výměny informací s médii.

Jaké jsou přednosti?

Použití K-metody při volbě strategie vaší komunikace s novinářem vám přinese

  • Pevný záchytný bod, kterého se budete moci neustále držet
  • Spolehlivý nástroj rozhodování se dostanete-li problémovou otázku
  • Jasný rámec, jak chcete s médiem komunikovat, jak vůči němu hodláte vystupovat a kam chcete komunikaci směrovat
  • Nástroj ujasnění si  parametrů uvedených v předchozím bodu ještě dříve, než se dostanete do kontaktu s médiem
  • Oporu v nejistotě, pomoc při odstranění nervozity a trémy, pomoc při strachu

Jaká je technika ?

Základem K-metody  je tabulka parametrů komunikace. Parametry jsou slova, nebo slovní spojení začínající na „K“ (například „Konkrétnost“). Každý parametr má popis co znamená (co přesně je v mediální komunikaci konkrétnost?) a dále vlastnosti; situace do kterých se hodí a do kterých ne, se kterými jinými parametry je vhodné jej kombinovat, se kterými ne, atd.  Společně se s popisem a parametry je rozepsán do tabulky.

Nastane-li situace, ve které je potřeba komunikovat s médiem či novinářem a chceme K-metodu použít pro její ulehčení, musíme tuto situaci nejprve analyzovat z několika pevně stanovaných hledisek (třeba: jedná se o konfliktní téma?). Na základě vyhodnocení těchto hledisek vznikne konfigurace příznaků.

Zjištěné příznaky jsou následně porovnány s tabulkou parametrů komunikace. Z tabulky jsou vybrány ty parametry, které vyhovují dané situaci,  a z nich je vytvořena konfigurace pro konkrétní komunikaci. Výsledkem je třeba „2K – Kontrola a Konflikt“, přičemž každý z parametrů představuje část strategie, která je pro danou situaci nejvhodnější.  Pro každou situaci můžeme zvolit novou konfiguraci a  díky ní se připravit.

Kromě samotných „K-parametrů“ metoda zahrnuje řadu pravidel a doporučení, které je potřeba dodržet aby byl proces komunikace s médiem úspěšný.  K-metoda  není konečná; může být rozšiřována o další parametry. Na základě zkušeností je možné vytvářet šablony zásad a také evaluovat vyzkoušené konfigurace; co se ukázalo jako funkční, co nikoli. Její správné používání zrychlí, zpřesní a zjednoduší vaši komunikaci s médii.

Připravil/a

#korektnost #média #novináři

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat