Jedinou jistotu, kterou dnes máme je, že vše se změní. Je to samá podstata života a tím i podnikání. Buďme vděční za chvíle, kdy nový produkt nebo nastavení firmy funguje. Je to časový okamžik, který nám dává prostor se připravit na nové změny. Připravit nový produkt, nové procesy, projekty, kompetence zaměstnanců a další. Umění řídit změny je nezbytnost současného leadershipu. Nejen to. Je to filozofie, jak připravovat zaměstnance na to, aby změny přijali a rozvinuly je přidanou hodnotou. Pomůžeme Vám natrénovat nebo přímo připravit vaši firmu na změny, které vás čekají. Řízení změn je jasná cesta ve které se zkratky nebo opominutí nevyplácí.

Která změna stojí za zavedení Řízení změn

Manažeři ví, že denně řeší velké množství změn od opožděných dodávek, přes prostoje strojů, změny zadání zákazníka až po výpovědi zaměstnanců. Hlavní otázka je, kterou změnu mám opravdu řešit metodikou Řízení změn? Je to pokles zisku? Je to opoždění dodavatele? Co rozhoduje o tom, kdy svolám management tým a začnu strategicky připravovat změny? Situace, které jsou definované procesy to nejsou. Situace řešitelné běžnou znalostí a vytrénovanými kompetencemi to také nejsou. Ten klíč, se kterým Vás budeme učit pracovat a dovedeme vás k úspěšnému zavedení změny je 

narušení STATUSU QUO. 

Jak předem poznáte, kdy k tomu dojde vás naučíme rozpoznávat. Nejen to. Ukážeme vám, jak to udělat, aby vaši zaměstnanci nespadli do propasti odporu, chaosu a útěku z firmy. 

Leadership změn

Připravte své manažery na zavádění změn. Každá změna začíná u managementu a jeho rozhodnutí, zda změnu opravdu řídit nebo jen nařídit. Na našem tréninku váš management naučíme leadership změn, konkrétně: 

 • rozpoznávání klíčových změn 
 • jak připravit zaměstnance na změnu  
 • jak předejít odporu vůči změně
 • jak připravit strategii změny
 • různé způsoby zavádění změny 
 • jak správně zohlednit kontext firmy pro změnu
 • vedení jednotlivců a týmů k radosti ze změny

Řízení změn není jednorázový projekt. Je to filozofie, kterou je třeba správně vést a žít, aby vás zamětsnanci následovali. Aby se změny stali vítanou součástí jejich života. Jen tak nastartujete dlouhodobý udržitelný rozvoj vaší firmy. 

Nenechte selhat váš transformační program připravte vlastní management na řízení změn. Klikněte a my vás natrénujeme ⬇️

Změna se začíná řídit dříve, než ji skutečně potřebujeme zavést!

Change Management: co to znamená?

Neočekávané a rušivé situace jsou v dnešním obchodním světě naprosto normální a v podstatě obvyklé. Ať už se to mění kvůli novým předpisům, technologickým inovacím, konkurenci nebo poptávce ze strany zainteresovaných stran, když se mění prostředí, musíte se přizpůsobit, abyste přežili, nebo v nejlepším případě usilovat.

Není proto žádným překvapením, že mnoho společností vyvíjí transformační úsilí v reakci na vnější tlak nebo s cílem předběhnout jej. V každém případě pak společnosti zavádějí nové způsoby práce mnoha zaměstnancům najednou, aby prostřednictvím změn dosáhly udržitelných obchodních výsledků.

Kdy je potřeba profesionální řízení změn?

 • Vývojová změna: organizační změna ke zlepšení a optimalizaci zavedených procesů, strategií a postupů.
 • Přechodná změna: změna, která přesune organizaci ze status quo do nového stavu (např. automatizace)
 • Transformační změna: změna, která radikálně a zásadně mění firemní kulturu, její provoz a základní hodnoty

Důvody pro takové procesy velkých změn jsou nejčastěji:

 • Implementace nové technologie.
 • Fúze a akvizice.
 • Změna ve vedení.
 • Změna organizační kultury.
 • Doba krize.

Výzkum však ukazuje, že většina transformací selže. Podle studie provedené společností McKinsey 70 procent programů rozsáhlých změn nedosahuje svých cílů, většinou kvůli úskalím, jako je nedostatek angažovanosti zaměstnanců, nedostatečná podpora managementu, špatná nebo žádná mezifunkční spolupráce nebo nedostatek odpovědnosti. Udržení dopadu transformace navíc vyžaduje zásadní změnu myšlení a chování – což se zdá příliš málo vůdců, kteří ví, jak toho dosáhnout.

Change Management – módní slovo

Řízení změn není jen slovo, je to celý koncept. A stejně jako bychom chtěli vše standardizovat a automatizovat, stejně jako bychom si přáli, aby technologie dělala naši práci za nás: jsou to lidé, se kterými pracujeme, jsou to lidé, kterých se to týká a kteří potřebují pochopit a žít změnu, a řízení změn se tedy většinou zabývá lidmi. V celé jejich složitosti.

Řízení změn jako koncept je proto třeba zvážit

 • emoce
 • komunikace a průhlednost
 • osobnost a duševní kapacita
 • historie, mentalita a kultura
 • odpovědnost

A hlavně zodpovědnost ze strany vedení vzít všechny tyto faktory v úvahu, jednat ne příliš pozdě a ne příliš málo.

Firma, kde zaměstnanci vítají změny jako naprostou součást života, má budoucnost. 

 

Stabilita týmu je vlastně schopnost flexibilně přijímat změny.