Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Mapa procesů dle ISO 9001 – nabídka

Efektivně řídit firmu je možné s pečlivou znalostí jejího fungování. Management však nemůže znát vše do detailu. Většinou k jasnému přehledu funkčnosti firmy slouží mapa procesů. Chcete-li efektivně řídit firmu je třeba správně nastavit mapu procesů, která odpovídá realitě, cílům firmy a optimalizaci nákladů a tedy i zisku. Naši poradci to umí.
Mapa_procesu_digitalizace_ISO_9001

Cesta k zisku začíná u podnikatelského záměru. Následuje jeho transformace do fungující firmy. To si již žádá definování procesů, které jsou nezbytné pro výrobu výrobků nebo zajištění služeb. V tento moment se majitelé a manažeři potýkají s mnoha způsoby jak nastavit jednotlivé procesy a činnosti efektivně, aby náklady byly co nejnižší a zisk zase co nejvyšší.

Je nesmírně obtížné nastavit správně všechny činnosti, procesy, oddělení, toky informací, materiálů, náklady, schopnosti pracovníků a další. Cestou k dosažení efektivního výsledku je modelování a především modelování procesů. Dnes je již procesní přístup zcela běžný. Zvláště proto, že jej vyžadují mezinárodní normy např. ISO 9001, ISO 14001, AS 9100, TS 16949 a další.

Vizualizujte vlastní byznys mapou procesů

Mapa procesů je první krok k poznání nebo nastavení fungování firmy. Managementu dává ucelený obrázek o procesech a aktivitách firmy, o vrcholových odpovědnostech a hlavních realizačních tocích mezi procesy. Slouží také zaměstnancům pochopit, jak firma ve které pracují, funguje. Má tedy i svou nezastupitelnou roli při zaškolování nových pracovníků

Kdy je vhodné si nechat mapu procesů udělat:

 • u založení firmy, divize, pobočky
 • při organizaci změn firmy
 • restrukturalizaci firmy
 • tvorbě nových produktů
 • nastartování procesu zlepšování
 • odhalování kritických míst (krizové situace, aktualizace analýzy rizik, …)
 • při podezření na neefektivity ve firmě
 • zavádění systémů řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, AS 9100, IATF 16949

Postup přípravy mapy procesů dle ISO 9001 | ISO 27001

Příprava vaší mapy procesů bude probíhat v následujících krocích:

1. Představení firmy a cílů
2. Prostudování informací o firmě (strategie, podnikatelský záměr, procesy, Organizační schéma)
3. Definování zákazníků firmy
4. Určení hlavních procesů
5. Nastavení toku realizace produktů
6. Jmenování vlastníků procesů
7. Kontrola provázanosti a funkčnosti

Příprava proběhne v diskusi s Vašimi manažery. Náš poradce nejen, že bude modelovat mapu procesů, ale také zároveň moderovat diskusi. Postup je stanoven tak, aby se manažeři shodli na jednom řešení prospěšném pro firmu.

Předáme Vám mapu procesů v elektronické verzi v objektově orientovaném formátu (MS Visio) i v jpg, pdf. Mapa procesů bude připravena v designu vaší firmy tak, aby se dobře prezentovala Vašim zaměstnancům nebo zákazníkům.

Přínosy mapy procesů

 • Jasné a přehledné grafické znázornění fungování firmy
 • Přehled významných procesů
 • Vyjasnění vrcholových odpovědností
 • Nastavení nezbytných toků produktů
 • Podpora pro nastavení reportingu firmy
 • Doporučení pro zlepšování fungování firmy
 • Pracovníci získají odborný pohled a nové zkušenosti od poradce (praktický trénink / školení / kurz)

Rozpočet – Cena mapy procesů

Cena za zpracování mapy procesů se pohybuje od 6.000 Kč bez DPH. Je závislá na rozsahu a složitosti firmy, počtu procesů a potřeb zákazníka.

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat