Děláte co můžete, přesto vám hrozí nebezpečí insolvence? Podal na vás obchodní partner neoprávněný návrh na insolvenci? Jste v úpadku? Nebo naopak je váš obchodní partner v insolvenčním řízení a vy váháte, jak správně postupovat z pozice věřitele?

Je-li odpověď na kteroukoli otázku ano, pak čtěte dál. Poradíme a pomůžeme vám ochránit vaše zájmy. Rychle a efektivně.

Insolvence

Dlužník je v úpadku (insolvenci), jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po lhůtě splatnost déle než 30 dnů není je zároveň schopen splácet. Platební neschopností je situace, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. 

Dlužník, který je podnikatelem, je zároveň v úpadku, pokud má více věřitelů a souhrn VŠECH jeho závazků (nikoli jen splatných) převyšuje hodnotu jeho majetku.

Obě tyto situace jsou pro podnikatele nebezpečné, protože nejenže ohrožují existenci podnikatele/společnosti, ale v některých případech navozují osobní odpovědnost statutárních orgánů společnosti, jak trestněprávní, pak majetkovou.

Co vám nabízíme?

Přezkoumání ekonomické situace společnosti

Ve spolupráci s našimi účetními a daňovými specialisty provedeme přezkoumání ekonomické situace vaší společnosti. Vyhodnotíme míru rizika úpadku a navrhneme optimální právní řešení pro minimalizaci rizika pro společnost i pro statutární orgány.

Umíme připravit právní plán, aby se společnost mohla vyhnout insolvenčnímu řízení, popř. aby se mu uměla efektivně bránit.

Šikanózní insolvenční řízení

V poslední době se množí podání šikanozních insolvenčních návrhů jako nástroj konkurenčního boje. Řada podnikatelů se snaží jiné tímto způsobem omezit na účasti ve výběrových řízeních nebo jen jim zkomplikovat situaci při zakázce. 

Byl na vaši společnost podán šikanózní (neoprávněný) insolvenční návrh? Pomůžeme vám připravit efektivní obranu, právně vás zastoupíme u insolvenčního soudu, zanalyzujeme a zastoupíme vás v řízení o náhradu škody z takového návrhu.

Reorganizace společnosti 

Připravíme reorganizační plán

Reorganizací rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

Jakkoli to zní komplikovaně, není to tak složité. Rádi vám pomůžeme připravit reorganizační plán, projednat jej v věřiteli a nastavit podmínky reorganizace tak, abychom maximalizovali šance na jeho úspěch.

Připravíme pro management kroky k dlužnickému návrhu na insolvenci

Pokud již není reorganizace možná nebo nejsou věřitelé ochotni na reorganizační plán přistoupit, připravíme ve spolupráci s managementem kroky vedoucí k podání dlužnického insolvenčního návrhu. Ochráníme management a minimalizujeme rizika jeho postihu v úpadku, zastoupíme společnost v insolvenčním řízením. 

Zastoupíme vás v insolvenčním řízení vašeho obchodního partnera

Máte obchodního partnera v insolvenci a nevíte, jak správně a efektivně ochránit vaši pohledávku? Zastoupíme vás v insolvenčním řízení. 

Připravíme přihlášku do insolvence, zajistíme komunikaci s insolvenčním správcem, případně s věřitelským výborem. 

Budeme kontrolovat průběh insolvenčního řízení a zastoupíme vás v incidenčních sporech (tedy ve sporech o popření pohledávky).

Obraťte se na nás, insolvence není konec. S poradci z Vlastní cesty může být insolvence i nový začátek.