Volat poradce: +420 737 279 917
logo_vlastnicesta
VOLAT PORADCE: +420 737 279 917
Search
Close this search box.

Proces interní komunikace – nabídka

Zpracujte si proces interní komunikace pod vedením zkušeného specisliasty. Připravte si plán interní komunikace, zapojte všechny klíčové manažery a pozvedněte správné povědomí o vašich záměrech u zaměstnanců. Správnou komunikací dosáhnete jejich aktivního zapojení, ale také vytvoříte skvělou firemní kulturu.
Interni_komunikace_-_proces_a_plan

Počet zakázek klesl o 50%. Zákazníci zpožďují platby. Dodavatelé vyžadují až 100% zálohy na materiál apod. Nálada pracovníků klesá a všichni vidí neutěšený stav. V takovém firemním klima se špatně motivuje k požadovaným výkonům. Manažeři a vedoucí se ptají – Co máme říci lidem? Tato otázka svědčí o tom, že firma nedostatečně komunikuje uvnitř firmy anebo vůbec se nezamyslela nad procesem interní komunikace.

Interní komunikace – co a kdy komunikovat

Vše by mělo fungovat tak, že vedoucí včas ví jaké informace mají sdělit při prvním poklesu objednávek. Takové situace se většinou objevují v malých firmách, kde u jednoho pracovníka (většinou ještě u majitele) se kumuluje více funkcí. Běžně si tito lidé kladou otázky CO, JAK a KDY komunikovat např. v těchto situacích:

 • odchod klíčového pracovníka
 • pokles výroby
 • ukončení smlouvy největšího klienta
 • úraz na pracovišti
 • šikana na pracovišti
 • haraschment
 • vznik krize 
 • apod.

Samozřejmě nemůže zůstat jen u sdělení. Je třeba udělat následné akce, aby se eliminovaly potenciální škody. K tomu všemu slouží jasně definovaný proces interní komunikace. Vyžaduje jej i norma ISO 9001. Ta však jen říká:
Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality.

Norma Vám vůbec neřekne JAK. Navýš procesy ve firmě zavádí pracovníci orientovaní na kvalitu (produktů, systému apod.). Nejsou to tedy pracovníci s komunikačním tréninkem a neví jak správně komunikovat a samozřejmě jak správně nastavit proces interní komunikace.
Naopak firma, která trénuje na komunikaci neumí modelovat procesy a systémy. Ideální by byl poradce kvalitář s praxí v komunikaci a Public Relations. Takového poradce máme, a proto Vám nabízíme vypracování procesu interní a případně krizové komunikace.

Nabídka na zpracování procesu interní komunikace

Zpracujeme Vám proces interní komunikace v souladu s Vašim systémem řízení. Nastavíme Vám nezbytné prvky a způsoby interní komunikace. Vše připravujeme s ohledem na povahu a zvyklosti Vaší firmy. Návrhy jsou přizpůsobeny dle stylu řízení a potřebám oboru podnikání. Poradce Vám rozvněž vysvětlí všechny aspekty interní komunikace a sdělí své zkušenosti.

Průběh realizace přípravy procesu:

Příprava procesu proběhne na společném jednání se zástupcem zákazníka (doporučujeme účast majitele, ředitele, případně celého vrcholového managementu). Společně bude připraven:

 • popis aktuálního stavu firmy z hlediska interní komunikace
 • průběhu procesu – flowchart – v grafické podobě s využitím MS Visio viz. např. ISO moderně
 • popis hlavních pravidel komunikace
 • návrh vhodných komunikačních nástrojů
 • zpracování plánu interní komunikace
 • doporučení poradce
 • apod.

Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s aktuálními požadavky zákazníka. Popis procesu interní komunikace bude předán ve formátech – vsd, jpg, html, doc.

Předpokládaná doba realizace procesu:

Malá firma (cca 10 – 30 pracovníků) – 8 – 16 hod
Střední až velká firmy (cca 30 – 1000 pracovníků) – 16 – 50 hod

Přínosy procesu interní komunikace

 • Jasné a přehledné grafické znázornění procesu interní komunikace
 • Vyjasnění odpovědností za komunikaci
 • Nastavení nezbytných informačních toků
 • Výběr vhodných komunikačních nástrojů
 • Získání základních znalostí interní komunikace
 • Pravidla interní komunikace
 • Plán interní komunikace 
 • Pracovníci získají odborný pohled a nové zkušenosti od poradce (praktický trénink/školení)
 • další dle dohody a potřeb

Rozpočet zpracování procesu interní komunikace

Cena za zpracování procesu interní komunikace se pohybuje:

 • od 20.000 Kč pro malé firmy (cca 10 – 30 pracovníků)
 • od 40.000 Kč pro střední a velké firmy (cca 30 – 1000 pracovníků)

Cena je závislá na rozsahu a složitosti firmy, počtu procesů a potřeb zákazníka.

Máte-li zájem o “Zpracování procesu interní komunikace”, kontaktujte poradce Jiřího Střelce

Připravil/a

Sdílejte

Mohlo by Vás zajímat