Tento kurz Vám ve velmi zajímavé podobě představí podstatu nové normy ISO 45001, která nahrazuje dlouho používaný standard OHSAS 18001.

Tento kurz Vám ve velmi zajímavé podobě představí podstatu nové normy ISO 45001, která nahrazuje dlouho používaný standard OHSAS 18001.

Standard ISO 45001:2018 je navržen tak, aby se dal integrovat s dalšími normami systémů managementu a byla tak zajištěna vysoká úroveň kompatibility s novými verzemi ISO 9001 (QMS) a ISO 14001 (EMS) – využití principu High Level Structure. Je využit známý princjp P-D-C-A a nový standard se tak přibližuje ještě více k revidovaným standardům ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001.

Osnova kurzu:

 • Úvod
 • Struktura a zásadní změny v mezinárodní normě 
 • Vysvětlení jednotlivých kapitol normy
  • Kontext – rozsah SM BOZP
  • Leadership a Politika BOZP
  • Plánování a Cíle BOZP
  • Podpora
  • Plánování a řízení provozu
  • Měření a monitorování
  • Zlepšování 
 • Praktické rady k auditu
 • Shrnutí a diskuse
 • Ukončení kurzu

Kurz je určen pro:

podnikatele, manažery a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení

V ceně kurzu je zahrnuto:
občerstvení;
přednáškové materiály v českém jazyce;

Osvědčení o absolvování semináře v ceně !